Đóng bảo hiểm trên 30 năm nghỉ hưu năm 2022 nhận được lương hưu bao nhiêu?

20:45, Chủ nhật 30/10/2022

( PHUNUTODAY ) - Người lao động nhận lương hưu thế nào nếu đóng BHXH trên 30 năm và nghỉ hưu năm 2022?

Trong độ tuổi lao động, chúng ta trích một khoản lương để đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) để về già có đồng lương sinh sống. Người lao động nhận lương hưu thế nào nếu đóng BHXH trên 30 năm và nghỉ hưu năm 2022?

1. Điều kiện khi nghỉ hưu được lĩnh lương hưu hàng tháng

Người lao động sẽ được hưởng lương hưu nếu đã đủ tuổi nghỉ hưu và có đủ số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH). Ngoài ra, nếu đóng BHXH trên 30 năm, ngoài lương hưu hàng tháng, người lao động sẽ được nhận thêm khoản trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu.

dong-bao-hiem-tren30-nam-nghi-huu-na2022-nhan-luong-huu-bao-nhieu_1

Theo Điều 54 Luật BHXH năm 2014, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động đủ tuổi và đóng đủ BHXH từ 20 năm trở lên sẽ đủ điều kiện được hưởng lương hưu.

Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 1/1/2018 quy định, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

- Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

- Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%, mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng BHXH.

Nếu không nhận được lương hưu tối đa, cùng với số năm đóng BHXH, người lao động nữ sẽ có mức hưởng cao hơn so với lao động nam.

2. Người lao động nhận lương hưu thế nào nếu đóng BHXH trên 30 năm và nghỉ hưu năm 2022

dong-bao-hiem-tren30-nam-nghi-huu-na2022-nhan-luong-huu-bao-nhieu_2

Lương hưu của lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022 được tính như sau:

- Đóng đủ 20 năm BHXH vào năm 2022 thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

- Từ năm thứ 21 trở đi, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH thì được tính thêm 2%.

Lương hưu của lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022 được tính như sau:

- Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45% tiền lương tháng đóng BHXH.

- Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, được tính thêm 2%.

Như vậy, trường hợp lao động nam đủ điều kiện về hưu năm 2022, đóng 35 năm BHXH còn lao động nữ đủ điều kiện về hưu năm 2022, đóng 30 năm BHXH sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 75% tiền lương tháng đóng BHXH. Đây cũng là tỷ lệ tối đa.

Ngoài ra, với trường hợp đóng BHXH trên số năm hưởng lương hưu mức tối đa, người lao động còn được hưởng trợ cấp 1 lần. Theo đó, lao động nữ phải có trên 30 năm đóng BHXH, lao động nam phải có trên 35 năm đóng BHXH, sẽ được nhận trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu.

dong-bao-hiem-tren30-nam-nghi-huu-na2022-nhan-luong-huu-bao-nhieu_3

Khoản 2 Điều 75 Luật BHXH quy định, mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH. Công thức tính trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu:

+ Đối với lao động nữ:

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu nếu đóng trên 30 năm BHXH = (Số năm đóng BHXH - 30) * 0,5 * Mức thu nhập bình quân đóng BHXH

+ Đối với lao động nam:

Trợ cấp 1 lần khi nghỉ hưu nếu đóng trên 35 năm BHXH = (Số năm đóng BHXH - 35) * 0,5 * Mức thu nhập bình quân đóng BHXH

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm