Người nghỉ hưu, đang hưởng lương hưu đi làm có phải đóng BHXH không?

( PHUNUTODAY ) - Nhiều người đã đủ tuổi nghỉ hưu và được hưởng lương hưu nhưng vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc. Vậy khi làm việc, đối tượng này có cần tiếp tục đóng BHXH không.

Nhiều người đã đủ tuổi nghỉ hưu và được hưởng lương hưu nhưng họ vẫn lựa chọn tiếp tục làm việc. Điều này giúp họ vừa có lương hưu từ quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH), vừa có thu nhập thêm từ người sử dụng lao động. Vậy khi làm việc, đối tượng này có cần tiếp tục đóng BHXH không?

Người lao động đã nghỉ hưu có được tiếp tục ký hợp đồng lao động?

Điều 148 Bộ luật Lao động năm 2019 quy định, người lao động tiếp tục đi làm sau độ tuổi nghỉ hưu sẽ được xếp vào nhóm người lao động cao tuổi. Theo khoản 1 Điều 149 Bộ luật Lao động năm 2019, người lao động và người sử dụng lao động phải có thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

nguoi-da-nghi-huu-nhung-van-di-lam-co-can-tiep-tuc-dong-bao-hiem-khong_1

Vì vậy, kể cả khi đã nghỉ hưu, người lao động đi làm vẫn sẽ được ký hợp đồng lao động bình thường.

Nhóm lao động cao tuổi được pháp luật dành cho một số đặc quyền:

- Không phải làm công việc có yếu tố nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có ảnh hưởng xấu tới sức khỏe người lao động cao tuổi, trừ trường hợp bảo đảm các điều kiện làm việc an toàn.

- Được thỏa thuận về việc rút ngắn giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Người nghỉ hưu, đang hưởng lương hưu đi làm có phải đóng BHXH không?

nguoi-da-nghi-huu-nhung-van-di-lam-co-can-tiep-tuc-dong-bao-hiem-khong_2

Theo khoản 1 Điều 4 Quyết định 595/QĐ-BHXH, người lao động là công dân Việt Nam thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc bao gồm:

- Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 03 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

- Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 01 tháng đến dưới 03 tháng;

- Cán bộ, công chức, viên chức;

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người làm công tác khác trong tổ chức cơ yếu;

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân;

- Hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí;

nguoi-da-nghi-huu-nhung-van-di-lam-co-can-tiep-tuc-dong-bao-hiem-khong_3

- Người đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng quy định tại Luật NLĐ Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng;

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương;

- Người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn.

Tuy nhiên, khoản 9 Điều 123 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: "Người hưởng lương hưu mà đang giao kết HĐLĐ thì không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc".

Do đó, người lao động đang hưởng lương hưu thì không phải đóng BHXH.

Mặt khác, người lao động cao tuổi lại được nhận thêm một khoản trả thêm cùng lúc với kỳ trả lương tương đương với mức người sử dụng lao động đóng BHXH bắt buộc, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định của pháp luật về BHXH, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp do người sử dụng lao động không phải nộp về BHXH.