Đóng BHXH đủ bao nhiêu năm thì được hưởng lương hưu tối đa?

( PHUNUTODAY ) - Đây chính là câu hỏi được nhiều lao động đặt ra, để biết rõ về vấn đề này mời bạn đọc tham khảo bài viết chi tiết dưới đây:

Đóng BHXH bao nhiêu năm để được hưởng lương hưu tối đa?

Căn cứ theo điều 56 và 74 Luật BHXH năm 2014, bắt đầu từ năm 2022, số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu của lao động nam sẽ có sự thay đổi. Theo đó, để hưởng mức lương hưu tối thiểu 45%, lao động nam cần đóng đủ 20 năm BHXH, tăng thêm 1 năm so với quy định hiện hành là 19 năm. Sau đó, cứ thêm 1 năm đóng BHXH thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Như vậy, muốn hưởng tỉ lệ tối đa 75%, lao động nam cần đóng đủ từ 35 năm, tăng thêm 1 năm so với năm 2021. Với lao động nữ, mức lương hưu hằng tháng được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH và tương ứng với 15 năm đóng BHXH. Tương tự với lao động nam, sau đó với mỗi năm đóng BHXH thì mức lương hưu của người lao động được tính thêm 2% và mức tối đa bằng 75%.

Để hưởng mức lương hưu tối đa 75%, lao động nữ cần đóng đủ 30 năm tham gia BHXH. Cách tính tỉ lệ này năm 2022 không có sự thay đổi so với năm 2021, nên mức hưởng lương hưu năm 2022 của lao động nữ vẫn được tính như năm 2021. Về tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2022 cũng có sự thay đổi. Cụ thể, tuổi nghỉ hưu của lao động nam là từ đủ 60 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2021); lao động nữ từ đủ 55 tuổi 8 tháng như vậy là sẽ tăng 4 tháng so với cách tính lương hưu của năm 2021.

bao-hiem-xa-hoi

Cách tính lương hưu mới nhất năm 2022

Mức hưởng lương hưu tối đa là bao nhiêu? Theo quy định tại Điều 56 và Điều 74 Luật BHXH năm 2014, lương hưu của người lao động được xác định theo công thức chung sau đây:

Lương hưu hằng tháng

Tỷ lệ hưởng

Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng BHXH

tien bhxh 1 lan

Trong đó:

- Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH - đối với người tham gia BHXH bắt buộc hoặc thu nhập tháng đóng BHXH - đối với người tham gia BHXH tự nguyện sẽ phụ thuộc vào tiền lương hoặc thu nhập đóng hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá tương ứng.

- Tỷ lệ hưởng lương hưu sẽ được tính theo số năm đóng BHXH nhưng mức tối đa chỉ là 75%.