Không cần chờ tới 1/7/2024: Người đáp ứng đủ 2 điều kiện này được tăng lương trước hạn, đó là ai?

10:14, Thứ tư 27/03/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định dưới đây là nhưng quy định với những cán bộ, công chức được tăng lương trước hạn, ai cũng nên biết để không thiệt thòi.

Nâng lương trước hạn là gì?

Nâng lương trước hạn là hình thức tăng lương cho những cán bộ, công chức nhà nước có thành tích xuất sắc trong công việc nhiệm vụ của mình. Đặc biệt, với những người đã có sự cống hiến đặc biệt trong quá trình công tác của mình. Theo quy định những người có đủ 2 điều kiện dưới đây sẽ được nâng lương trước hạn đó là ai hãy cùng tìm hiểu nhé! 

Quy định nâng lương trước thời hạn mới nhất 2024 ra sao?

Căn cứ quy định tại Điều 3 Thông tư 08/2013/TT-BNV, quy định nâng lương trước thời hạn (nâng bậc lương) được chia thành 02 trường hợp như sau:

- Nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ;

- Nâng lương trước thời hạn đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động đã có thông báo nghỉ hưu.

Theo đó, trong trường hợp cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vừa thuộc đối tượng được xét nâng lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ, vừa thuộc đối tượng được xét nâng bậc lương trước thời hạn khi có thông báo nghỉ hưu, thì cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được chọn một trong hai chế độ nâng lương trước thời hạn.

Lưu ý: đối tượng áp dụng chế độ nâng lương trước thời hạn nêu trên là cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV

Ai được tăng lương trước hạn?

Ai được tăng lương trước hạn?

Điều kiện và chế độ nâng lương trước thời hạn được hưởng

Cán bộ công chức viên chức và người lao động được quy định tại khoản 1 Điều 1 Thông tư 08/2013/TT-BNV được xét nâng 01 bậc lương trước thời hạn tối đa là 12 tháng so với thời gian giữ bậc để xét nâng bậc lương thường xuyên nếu:

- Đạt đủ 02 tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên và lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ đã được cấp có thẩm quyền quyết định công nhận bằng văn bản:

Tiêu chuẩn nâng bậc lương thường xuyên bao gồm:

Đối với cán bộ, công chức:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá và xếp loại chất lượng ở mức từ hoàn thành nhiệm vụ trở lên

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, giáng chức, cách chức.

Người đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn này được tăng lương trước hạn

Người đáp ứng đủ 2 tiêu chuẩn này được tăng lương trước hạn

Đối với viên chức và người lao động:

+ Tiêu chuẩn 1: Được cấp có thẩm quyền đánh giá từ mức hoàn thành nhiệm vụ trở lên;

+ Tiêu chuẩn 2: Không vi phạm kỷ luật một trong các hình thức khiển trách, cảnh cáo, cách chức.

- Chưa xếp bậc lương cuối cùng trong ngạch hoặc trong chức danh và tính đến ngày 31 tháng 12 của năm xét nâng bậc lương trước thời hạn còn thiếu từ 12 tháng trở xuốn

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Min Min