Lao động nữ nghỉ khám thai được hưởng bao nhiêu tiền BHXH?

( PHUNUTODAY ) - Khám thai là một trong những quyền lợi thuộc chế độ thai sản. Vậy mức hưởng BHXH là bao nhiêu?

Lao động nữ mang thai khi nghỉ đi khám có được hưởng BHXH không. Nếu có sẽ được chi trả bao nhiêu là quan tâm của rất nhiều người.

Điều kiện hưởng chế độ BHXH khi nghỉ khám thai là gì?

Khám thai là một trong những quyền lợi thuộc chế độ thai sản. Cụ thể, theo Điều 30 và Điều 31 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ sẽ được hưởng chế độ khám thai nếu đáp ứng đồng thời 3 điều kiện.

Thuộc một trong các đối tượng sau:

- Những người lao động làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ 1 tháng trở lên.

- Đối tượng cán bộ, công chức, viên chức.

- Công nhân quốc phòng, công nhân công an, người công tác trong tổ chức cơ yếu.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như quân nhân.

- Người quản lý doanh nghiệp, người quản lý điều hành hợp tác xã có hưởng tiền lương.

Đang tham gia BHXH bắt buộc.

Mang thai.

Nếu có đủ các điều kiện trên, lao động nữ sẽ được nghỉ việc để đi khám thai 5 lần trong thời gian thai kì (theo khoản 1 Điều 32 Luật BHXH năm 2014).

13

Không đủ 5 giấy nghỉ khám thai có được tiền bảo hiểm?

Theo điều kiện, lao động nữ chỉ cần đang tham gia BHXH bắt buộc trong thời gian mang thai là có thể được hưởng chế độ nghỉ khám thai. Mặt khác, Quyết định 166/QĐ-BHXH quy định, hồ sơ đề nghị hưởng chế độ khám thai nộp cho cơ quan BHXH chỉ cần có các loại giấy tờ sau:

- Bản chính Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.

- Danh sách đề nghị hưởng chế độ thai sản theo mẫu 01B-HSB do đơn vị đơn vị sử dụng lao động lập.

Trong đó, Quyết định 166/QĐ-BHXH cũng không yêu cầu phải có đủ số lượng 05 giấy nghỉ việc hưởng BHXH.

Chính vì vậy, nếu không có đủ 5 giấy nghỉ khám thai, lao động nữ vẫn được thanh toán tiền BHXH. Nói cách khác, dù không đi khám thai đủ 5 lần, lao động nữ vẫn được chi trả tiền BHXH tương ứng với số lần thực tế mà người này đi khám thai.

Nghỉ khám thai được lãnh bao nhiêu tiền BHXH?

Căn cứ Điều 32 Luật BHXH năm 2014, lao động nữ mang thai sẽ được hưởng chế độ khám thai với thời gian như sau:

- Trường hợp thông thường: Nghỉ khám thai 5 lần (1 ngày/lần khám).

- Trường hợp ở xa cơ sở khám, chữa bệnh hoặc người mang thai có bệnh lý hoặc thai không bình thường: Nghỉ khám thai 5 lần (2 ngày/lần khám).

Theo đó, thời gian nghỉ tính theo ngày làm việc không kể ngày nghỉ lễ, Tết, nghỉ hằng tuần.

Điều 39 Luật BHXH năm 2014 quy định, số tiền lao động nữ được nhận trong thời gian nghỉ khám thai sẽ được tính theo công thức sau:

Số tiền nghỉ khám thai = 100% x Mức bình quân tiền lương của các tháng đã BHXH : 24 x Số ngày nghỉ

Ví dụ: Chị A đóng BHXH hằng tháng với mức lương 10 triệu đồng/tháng. Trong thời gian thai sản, chị A nghỉ khám thai 5 lần, mỗi lần 1 ngày.

Tổng số tiền chế độ khám thai của chị A = 100% x 10 triệu đồng : 24 x 5 ngày = 2.083.333 đồng.