Năm 2024: 3 trường hợp này được hoàn trả lại tiền BHYT

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định những trường hợp dưới đây được hoàn trả lại tiền BHYT người dân nên biết kẻo mất quyền lợi

BHYT là gì?

BHYT chính là một hình thức bảo hiểm do cơ quan có thẩm quyền cấp cho người dân nhằm mục đích an sinh ra hội chứ không vì lợi nhuận. Khi tham gia BHYT người dân sẽ được chi trả toàn bộ hoặc một phần viện phí chi phí thăm khám chữa bệnh. Đồng thời, khi tham gia BHYT người dân cần đóng một khoản tiền nhỏ nhưng có những đối tượng dưới đây được hoàn trả tiền khi tham gia BHYT đó là ai người dân nên biết.

3 trường hợp được hoàn trả tiền đóng BHYT

Theo quy định hiện hành, một số trường hợp sau khi nộp tiền sẽ được hoàn trả tiền đóng BHYT. Cụ thể như sau:

- Trường hợp 1: Những người tham gia BHYT theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng hoặc tham gia BHYT theo hộ gia đình được cấp thẻ BHYT theo nhóm đối tượng mới, nay báo giảm giá trị sử dụng thẻ đã cấp trước đó (có thứ tự đóng xếp sau đối tượng mới).

Số tiền đóng bảo hiểm y tế được hoàn trả trong trường hợp này sẽ tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ BHYT. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ BHYT được cấp theo nhóm mới bắt đầu có giá trị sử dụng.

- Trường hợp 2: Những người tham gia BHYT theo nhóm được ngân sách nhà nước hỗ trợ mức đóng được điều chỉnh tăng hỗ trợ mức đóng BHYT.

Số tiền hoàn trả tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm quyết định của cơ quan có thẩm quyền có hiệu lực.

- Trường hợp 3: Những người tham gia không may qua đời trước khi thẻ BHYT có giá trị sử dụng.

Số tiền hoàn trả trong trường hợp này tính theo mức đóng BHYT và thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ. Thời gian đã đóng tiền nhưng chưa sử dụng thẻ được tính từ thời điểm thẻ có giá trị sử dụng.

BHYT

Những trường hợp khám bệnh trái tuyến vẫn hưởng 100% BHYT

- Những người bệnh đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện được thanh toán 100% chi phí khám chữa bệnh đúng tuyến.

Tương ứng với đó, người bệnh có thể đến khám, điều trị tại bất kỳ bệnh viện tuyến huyện nào trên cả nước cũng đều được thanh toán theo mức hưởng trên thẻ BHYT là 100%, 95% hoặc 80%.

- Những người bệnh đi khám, chữa bệnh không đúng tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh mà phải điều trị nội trú tại đây thì được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú theo mức hưởng đúng tuyến.

Tương ứng với mức hưởng trên thẻ BHYT là 100% hay 95% hay 80% thì người bệnh khi điều trị tại bệnh viện tuyến tỉnh sẽ được quỹ BHYT thanh toán 100%, 95% hoặc 80% chi phí điều trị nội trú.

- Những người thuộc thành phần dân tộc thiểu số, hộ nghèo hoặc sinh sống tại những vùng kinh tế khó khăn, khu vực huyện đảo xa xôi mà có tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến huyện sẽ được thanh toán 100% chi phí khám, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

- Những người thuộc trường hợp dân tộc thiểu số và người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo mà có tham gia BHYT khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến tỉnh cũng sẽ được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

muc-dong-BHYT-ho-gia-dinh

- Những người thuộc diện dân tộc thiểu số và người thuộc hộ nghèo đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn hoặc xã đảo, huyện đảo mà có tham gia BHYT thì khi tự đi khám, chữa bệnh trái tuyến tại bệnh viện tuyến trung ương, cũng sẽ được thanh toán 100% chi phí điều trị nội trú trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

- Những người tham gia BHYT đăng ký khám, chữa bệnh ban đầu tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh đến khám bệnh, chữa bệnh tại trạm y tế tuyến xã giáp ranh của tỉnh giáp ranh được thanh toán 100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi chi trả của quỹ BHYT.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn