Cải cách tiền lương từ 1/7/2024, mức lương cao nhất của công chức là bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Sau khi cải cách tiền lương được áp dụng từ ngày 1/7/2024, mức lương cao nhất của công chức cũng sẽ tăng lên nhiều.

Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 của Ban Chấp hành Trung ương về cải cách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang (khu vực công) nêu việc bãi bỏ mức lương cơ sở và hệ số lương hiện nay, xây dựng mức lương cơ bản bằng số tiền cụ thể trong bảng lương mới.

Theo thông tin từ Bộ Nội vụ, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức từ thời điểm thực hiện cải cách sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp).

Mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng hàng năm. Mức tăng lương bình quân tính từ 2025 là khoảng 7%/năm.

cai-cach-tien-luong-01

Theo chính sách tiền lương mới, công thức tính lương theo lương cơ sở, hệ số, ngạch bậc sẽ được bãi bỏ. Thay vào đó, áp dụng 5 bảng lương mới theo vị trí việc làm, chức danh và chức vụ lãnh đạo. Theo đó, mỗi chức vụ sẽ tương ứng với một mức lương, thể hiện rõ thứ bậc.

Ngoài ra, chính sách tiền lương mới cũng mở rộng quan hệ tiền lương từ 1 - 2,34 - 10 hiện nay lên 1 - 2,68 - 12. Khi đó, lương trung bình của công chức, viên chức trình độ đại học có mức khởi điểm tăng từ hệ số 2,34 lên 2,68.

Lương khởi điểm của công chức, viên chức có trình độ đại học hiện là hơn 4,2 triệu đồng/tháng. Chỉ tính việc hệ số lương được tăng thì lương công chức viên chức mới vào làm sẽ đạt mức gần 5 triệu đồng/tháng.

Trong khi đó, mức lương cao nhất của công chức, viên chức ở bậc 3, tương ứng với chuyên gia cao cấp sẽ được nới rộng từ hệ số 10 lên hệ số 12. Dự kiến, mức lương cao nhất đối với nhóm này sẽ cao hơn nhiều so với mức 18 triệu đồng/tháng đang áp dụng hiện nay. Nếu tính riêng phần hệ số tăng, mức lương của nhóm này sẽ tăng cao hơn 21 triệu đồng/tháng.

Chế độ tiền lương mới còn sắp xếp lại các loại phụ cấp chiếm tối đa 30% tổng quỹ lương và 10% tiền thưởng.

9 loại phụ cấp theo chế độ tiền lương mới theo Nghị quyết 27 bao gồm: Phụ cấp kiêm nhiệm; Phụ cấp trách nhiệm công việc; Phụ cấp thâm niên vượt khung; Phụ cấp khu vực; Phụ cấp lưu động; Phụ cấp theo nghề; Phụ cấp theo phân loại đơn vị hành chính; Phụ cấp công tác ở vùng đặc biệt khó khăn;  Phụ cấp áp dụng riêng đối với lực lượng vũ trang.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link