Từ nay trở đi: 5 trường hợp này không được cấp sổ đỏ, dù gửi hồ sơ đi cũng bị trả về

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định mới được đề xuất thì từ nay trở đi 5 trường hợp dưới đây sẽ không được cấp sổ đỏ, người dân nên biết sớm kẻo thiệt thòi.

5 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo Dự thảo Luật Đất đai sửa đổi mới

Điều 144 quy định các trường hợp không được cấp sổ đỏ (cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài tài sản khác gắn liền với đất) như sau:

- Thứ nhất, những trường hợp đất thuộc đất công ích của xã, phường, thị trấn sẽ không được cấp sổ đỏ.

- Thứ hai, những trường hợp đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật này, trừ trường hợp: đất được giao sử dụng chung với đất được giao quản lý thì được chứng nhận phần quyền sử dụng theo quyết định giao, cho thuê của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền thì cũng sẽ không được cấp sổ đỏ.

- Thứ ba, những trường hợp đất thuê, thuê lại của người sử dụng đất; đất nhận khoán, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng kinh doanh kết cấu hạ tầng, phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt thì cũng không được cấp sổ đỏ.

tu ngay tro di 5 truong hop nay khong duoc cap so do

- Thứ tư,những trường hợp đất đã được đăng ký vào sổ địa chính, nhưng đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 3 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện thì không được cấp sổ đỏ.

- Thứ năm, những trường hợp thuộc tổ chức, UBND cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm công trình giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh thì đất này cũng không được cấp sổ đỏ.

Điều 145 quy định về cấp Giấy chứng nhận đối với tài sản gắn liền với đất như sau:

Tài sản gắn liền với đất được cấp Giấy chứng nhận bao gồm nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, rừng sản xuất là rừng trồng và cây lâu năm có tại thời điểm cấp Giấy chứng nhận. Trường hợp sau khi cấp Giấy chứng nhận mà tài sản bị tiêu hủy, phá dỡ thì việc chứng nhận quyền sử dụng tài sản không còn hiệu lực pháp lý.

Trước đó, theo quy định hiện hành thì trường hợp không được cấp sổ đỏ nhiều hơn gồm 7 trường hợp dưới đây:

Theo quy định tại Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, các trường hợp không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất gồm:

– Tổ chức, cộng đồng dân cư được Nhà nước giao đất để quản lý thuộc các trường hợp quy định tại Điều 8 của Luật Đất đai.

– Người đang quản lý, sử dụng đất nông nghiệp, thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn.

– Người thuê, thuê lại đất của người sử dụng đất, trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế.

truong hop so do

– Người nhận khoán đất trong các công trường, lâm trường, doanh nghiệp nông – lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

– Người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất.

– Người đang sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

– Tổ chức, UBND cấp xã được Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích xây dựng công trình công cộng gồm đường giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin, khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh.