Trường hợp CMND, CCCD đã hết hạn nhưng vẫn được sử dụng mà không bị phạt: Người dân cần biết

( PHUNUTODAY ) - Luật Căn cước mới thông qua có quy định về trường hợp đặc biệt vẫn được sử dụng Căn cước công dân đã hết hạn.

Mới đây, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước thay thế Luật Căn cước công dân 2014. Luật Căn cước chính thức có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2024, theo đó cả nước sẽ được cấp thẻ Căn cước mẫu mới. Đáng chú ý, Luật Căn cước mới thông qua có quy định về trường hợp đặc biệt vẫn được sử dụng Căn cước công dân đã hết hạn.

Trường hợp đặc biệt vẫn được sử dụng Căn cước công dân đã hết hạn

Hiện nay, đại bộ phận người dân đã sở hữu CCCD gắn chip nhưng tổng thể người dân cả nước còn đang sử dụng nhiều loại giấy tờ tùy thân khác nhau như: Chứng minh nhân dân 9 số, Căn cước công dân mã vạch, Căn cước công dân gắn chíp.

Các giấy Chứng minh nhân dân đã cấp trước đây có hiệu lực 15 năm kể từ ngày cấp theo Điều 2 Nghị định 05/1999/NĐ-CP. Trong khi đó, các loại Căn cước công dân, chủ thẻ phải đi đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi theo Điều 21 Luật Căn cước công dân 2014.

the cccd-cmnd-hetn-han-van-su-dung-duoc-1

Theo quy định trên, rất nhiều người sẽ phải làm lại Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trước ngày 01/7/2024 do hết hạn sử dụng. Tuy nhiên, nếu làm lại trước 01/7/2024, những người này sẽ rất thiệt thòi khi không được cấp thẻ Căn cước mẫu mới với nhiều tính năng cải tiến.

Nhằm tạo thuận lợi cho người dân sử dụng thẻ Căn cước, Luật Căn cước mới đã có quy định chuyển tiếp tại Điều 46 như sau:

- Thẻ Căn cước công dân được cấp trước ngày 01/7/2024 có giá trị sử dụng đến hết thời hạn được in trên thẻ. Công dân khi có nhu cầu thì được cấp đổi sang thẻ Căn cước.

- Chứng minh nhân, Căn cước công dân dân hết hạn sử dụng từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 tiếp tục có giá trị sử dụng đến hết ngày 30/6/2024.

- Quy định về sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong các văn bản quy phạm pháp luật ban hành trước ngày 01/7/2024 vẫn được áp dụng như đối với thẻ Căn cước cấp theo quy định của Luật Căn cước.

- Các giấy tờ đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân được giữ nguyên giá trị sử dụng. Cơ quan Nhà nước không được yêu cầu công dân thay đổi, điều chỉnh thông tin về Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân trong các giấy tờ đã cấp.

Như vậy, những người sử dụng Chứng minh nhân dân, Căn cước công dân đã hết hạn từ ngày 15/01/2024 đến trước ngày 30/6/2024 có thể tiếp tục giấy tờ cũ để chờ đến ngày 01/7/2024 làm thẻ Căn cước mẫu mới.

Theo Điều 19 Luật Căn cước, được cấp thẻ Căn cước là công dân Việt Nam. Trong đó, công dân từ đủ 14 tuổi trở lên bắt phải làm thẻ Căn cước; công dân dưới 14 tuổi được làm thẻ Căn cước theo nhu cầu. Công dân đã được cấp thẻ Căn cước phải đi đổi thẻ khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi. Các thẻ Căn cước đã cấp trong thời hạn 02 năm trước độ tuổi đổi thẻ có giá trị sử dụng đến tuổi cấp đổi thẻ tiếp theo.

Chính thức khai tử Chứng minh nhân dân từ 01/01/2025

the cccd-cmnd-hetn-han-van-su-dung-duoc-5

Điều 46 Luật Căn cước nêu rõ, Chứng minh nhân dân còn thời hạn sử dụng chỉ được sử dụng đến hết ngày 31/12/2024. Trong khi đó, các loại giấy tờ pháp lý đã phát hành có sử dụng thông tin từ Chứng minh nhân dân vẫn giữ nguyên giá trị sử dụng.

Như vậy, từ ngày 01/01/2025, Chứng minh nhân dân sẽ chính thức bị khai tử, hết giá trị sử dụng cho dù còn thời hạn 15 năm kể từ ngày cấp. Chứng minh nhân dân sẽ không còn xuất hiện trong các thủ tục hành chính và người dân chỉ còn lưu giữ giấy tờ này như một vật kỷ niệm của bản thân.