Người lao động có thể hưởng mức lương hưu tối đa là bao nhiêu?

( PHUNUTODAY ) - Luật Bảo hiểm xã hội 2014 có quy định rõ về mức hưởng lương hưu tối đa của người lao động.

Mức lương hưu tối đa của người lao động tham gia BHXH

Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định từ ngày 01/01/2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) và tương ứng với số năm đóng BHXH như sau:

Mức lương hưu hàng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Trong đó tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng được xác định như sau:

- Đối với lao động nam:

+ Đóng đủ 20 năm BHXH thì được 45% (người lao động nghỉ hưu năm 2021, đóng đủ 19 năm BHXH thì được 45%)

+ Sau đó, cứ cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%.

Tỷ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75%.

- Đối với lao động nữ:

+ Đóng đủ 15 năm BHXH thì được 45%.

+ Sau đó, cứ thêm mỗi năm đóng BHXH, người lao động được tính thêm 2%.

Mức hưởng lương hưu hằng tháng tối đa là 75% mức bình quân thu nhập tháng đóng BHXH.

Trường hợp người lao động hưởng lương hưu trước tuổi quy định do suy giảm khả năng lao động theo quy định thì tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng được tính như trên, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%. Những trường hợp bị trừ tỉ lệ lương hưu như vậy sẽ không được hưởng lương hưu với mức tối đa.

luong-huu-01

Làm thế nào để hưởng mức lương hưu cao nhất 75%?

Cũng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội 2014, kể từ năm 2022 trở đi, số năm đóng BHXH để hưởng lương hưu tối đa sẽ không thay đổi.

Cách tính số năm đóng bảo hiểm xã hội để nghỉ hưu được hưởng lương tối đa là:

Số năm đóng BHXH để hưởng lương tối đa = Số năm đóng BHXH để hưởng lương 45% (xét theo năm về hưu) + 15

Như vậy, muốn hưởng mức lương hưu tối đa là 75%, lao động nam cần đóng đủ từ 35 năm (tăng thêm 1 năm so với năm 2021); lao động nữ cần đóng đủ 30 năm.

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong năm 2022:

- Đối với lao động nam là từ đủ 60 tuổi 6 tháng (tăng 3 tháng so với năm 2021);

- Đối với lao động nữ từ đủ 55 tuổi 8 tháng (tăng 4 tháng so với năm 2021).