Người Việt Nam định cư ở nước ngoài có bị thu hồi căn cước công dân không?

21:34, Thứ ba 25/06/2024

( PHUNUTODAY ) - Hiện nay, có nhiều người Việt Nam sang nước ngoài để định cư, xây dựng cuộc sống mới. Vậy trong trường hợp này, họ có bị thu hồi căn cước công dân không?

Hiện nay, có nhiều người Việt Nam sang nước ngoài để định cư, xây dựng cuộc sống mới. Vậy trong trường hợp này, họ có bị thu hồi căn cước công dân không?

Người Việt Nam ra nước ngoài định cư, liệu họ có bị thu hồi căn cước công dân không?

Theo quy định tại khoản 1, điều 28 thuộc Luật Căn cước công dân năm 2014 có quy định về việc thẻ căn cước công dân của công dân sẽ bị thu hồi trong các trường hợp:

- Công dân bị tước quốc tịch,

- Công dân thôi quốc tịch Việt Nam hoặc

- Công dân bị hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam.

Do đó, sẽ bị thu hồi thẻ căn cước công dân nếu công dân ra nước ngoài định cư và quyết định thôi quốc tịch Việt Nam.

Sẽ bị thu hồi thẻ căn cước công dân nếu công dân ra nước ngoài định cư và quyết định thôi quốc tịch Việt Nam.

Sẽ bị thu hồi thẻ căn cước công dân nếu công dân ra nước ngoài định cư và quyết định thôi quốc tịch Việt Nam.

Giá trị sử dụng của thẻ căn cước công dânCăn cước công dân là giấy tờ quan trọng của mỗi người, nó có những giá trị vô cùng to lớn sau:

- Thẻ căn cước công dân chính là giấy tờ tùy thân của công dân Việt Nam và có giá trị chứng minh về căn cước công dân của đối tượng được cấp thẻ để có thể thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

- Thẻ căn cước công dân có thể được sử dụng thay cho việc sử dụng hộ chiếu trong trường hợp nước Việt Nam và nước ngoài ký kết những điều ước hoặc thỏa thuận quốc tế sẽ cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân để thay cho việc sử dụng hộ chiếu trên lãnh thổ của nhau.

- Cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền được phép yêu cầu công dân xuất trình thẻ căn cước công dân để làm nhiệm vụ kiểm tra về căn cước và các thông tin được quy định tại điều 18 của luật này. Ngoài ra, các cơ quan này còn được sử dụng số định danh cá nhân trên thẻ căn cước công dân để có thể kiểm tra thông tin của người được cấp thẻ trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành theo quy định của pháp luật.

Khi công dân đã xuất trình thẻ căn cước công dân theo yêu cầu của cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền thì các cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền đó sẽ không được yêu cầu công dân xuất trình thêm các giấy tờ khác chứng nhận các thông tin.

Khi công dân ra nước ngoài định cư thì thẻ căn cước công dân của họ sẽ không thể sử dụng để giao dịch được.

Khi công dân ra nước ngoài định cư thì thẻ căn cước công dân của họ sẽ không thể sử dụng để giao dịch được.

+ Nhà nước bảo hộ quyền và lợi ích chính đáng của người được cấp thẻ căn cước công dân theo các quy định của pháp luật.Như vậy, có thể thấy rằng, thẻ căn cước công dân là giấy tờ tùy thân vô cùng quan trọng của công dân Việt Nam. Nó có giá trị chứng minh về căn cước công dân của người được cấp thẻ để có thể thực hiện các giao dịch trên lãnh thổ Việt Nam.

Do đó, khi công dân ra nước ngoài định cư thì thẻ căn cước công dân của họ sẽ không thể sử dụng để giao dịch được, trừ trường hợp nước Việt Nam và nước ngoài đã ký kết điều ước hoặc các thỏa thuận quốc tế cho phép công dân nước ký kết được sử dụng thẻ căn cước công dân thay thế cho việc sử dụng các giấy tờ khác.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm