Những ai được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng từ 1/7/2023?

( PHUNUTODAY ) - Theo đó, từ ngày 1/7/2023 sẽ có những đối tượng sau được tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng.

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, theo đó từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Hiện tại, Bộ Nội vụ đang xây dựng dự thảo tờ trình Chính phủ và dự thảo nghị định quy định mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang để thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng/tháng lên 1,8 triệu đồng/tháng.

Theo đó, căn cứ để điều chỉnh lương cơ sở là thực hiện theo nghị quyết 69 của Quốc hội về việc tăng lương cơ sở.

20

Lương cơ sở mới bằng gần 38% lương tối thiểu vùng

Đồng thời, với mức lương cơ sở hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng, Bộ Nội vụ đánh giá mặc dù đã tăng thêm 7,19% so với trước, nhưng mức lương này mới đạt 37,89% so với mức lương tối thiểu vùng bình quân năm 2022 là hơn 3,9 triệu đồng/tháng. Thực tiễn này dẫn tới đời sống cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang còn nhiều khó khăn.

Trên cơ sở đó, dự thảo nghị định của Chính phủ về việc tăng lương cơ sở, mức lương cơ sở điều chỉnh từ 1,49 triệu đồng/tháng lên mức 1,8 triệu đồng/tháng từ ngày 1-7-2023, tức là tăng thêm 20,8% so với mức lương hiện hành.

Mức lương này dự kiến sẽ áp dụng cho các đối tượng cụ thể như sau:

Thứ nhất, cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Thứ hai, cán bộ, công chức cấp xã quy định tại Khoản 3 Điều 4 Luật Cán bộ, công chức năm 2008 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Thứ ba, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật Viên chức năm 2010 (sửa đổi, bổ sung tại Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức năm 2019).

Thứ tư, người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và lực lượng vũ trang (quân đội, công an, cơ yếu) theo quy định.

Thứ năm, người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

Thứ sáu, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

Thứ bảy, sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an thuộc Công an nhân dân.

Thứ tám, người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

Thứ chín, người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Bộ Nội vụ cho biết, mức lương cơ sở dùng làm căn cứ tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng được tăng lương; tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật; tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.