Những đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, nên biết để tránh mất quyền lợi

( PHUNUTODAY ) - Người thuộc những trường hợp dưới đây sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để thăm khám, chữa bệnh hưởng bảo hiểm y tế.

Những đối tượng được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí

Theo Khoản 2, Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 và Luật Bảo hiểm y tế năm 2014 sửa đổi bổ sung một số quy định về đối tượng được tổ chức bảo hiểm xã hội (BHXH) đóng bảo hiểm y tế (BHYT) và đối tượng được ngân sách Nhà nước đóng BHYT 100% chi phí mua thẻ BHYT và một số nhóm đối tượng được hỗ trợ mua thẻ BHYT. 

Cụ thể:

(1) Nhóm đối tượng do tổ chức bảo hiểm xã hội đóng

doi-tuong-duoc-cap-the-bhyt-mien-phi-01

Theo Khoản 2, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế sửa đổi bổ sung tại Luật bảo hiểm y tế 2014, nhóm đối tượng được miễn phí mua thẻ BHYT do tổ chức BHXH đóng gồm có:

- Người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng do bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hoặc mắc bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày; người từ đủ 80 tuổi trở lên đang hưởng trợ cấp tuất hàng tháng;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp bảo hiểm xã hội hằng tháng;

- Người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp.

Như vậy, người thuộc 1 trong 4 đối tượng trên sẽ được miễn phí khi mua thẻ BHYT theo quy định của pháp luật và phí mua thẻ được tổ chức BHXH chi trả.

(2) Nhóm đối tượng do ngân sách Nhà nước đóng

doi-tuong-duoc-cap-the-bhyt-mien-phi-02

Theo Khoản 3, Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008, sửa đổi bổ sung tại Luật bảo hiểm y tế 2014, có 13 đối tượng được miễn phí mua thẻ BHYT do ngân sách nhà nước đóng. Cụ thể như sau:

- Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan, binh sỹ quân đội đang tại ngũ; sỹ quan, hạ sỹ quan nghiệp vụ và sỹ quan, hạ sỹ quan chuyên môn, kỹ thuật đang công tác trong lực lượng công an nhân dân, học viên công an nhân dân, hạ sỹ quan, chiến sỹ phục vụ có thời hạn trong công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; học viên cơ yếu được hưởng chế độ, chính sách theo chế độ, chính sách đối với học viên ở các trường quân đội, công an;

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đã nghỉ việc đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

- Người đã thôi hưởng trợ cấp mất sức lao động đang hưởng trợ cấp hằng tháng từ ngân sách nhà nước;

- Người có công với cách mạng, cựu chiến binh;

- Đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp đương nhiệm;

- Trẻ em dưới 6 tuổi;

- Người thuộc diện hưởng trợ cấp bảo trợ xã hội hằng tháng;

- Người thuộc hộ gia đình nghèo; người dân tộc thiểu số đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn; người đang sinh sống tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; người đang sinh sống tại xã đảo, huyện đảo;

- Thân nhân của người có công với cách mạng là cha đẻ, mẹ đẻ, vợ hoặc chồng, con của liệt sỹ; người có công nuôi dưỡng liệt sỹ;

- Thân nhân của người có công với cách mạng, trừ các đối tượng quy định tại điểm i khoản này;

- Thân nhân của các đối tượng quy định tại Điểm a, Khoản 3 Điều này;

- Người đã hiến bộ phận cơ thể người theo quy định của pháp luật;

- Người nước ngoài đang học tập tại Việt Nam được cấp học bổng từ ngân sách của Nhà nước Việt Nam.

Như vậy, người thuộc 1 trong 13 đối tượng kể trên khi tham gia BHYT sẽ được Ngân sách nhà nước chi trả toàn bộ chi phí mua thẻ BHYT.

Đối tượng được hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế

doi-tuong-duoc-cap-the-bhyt-mien-phi-05

Ngoài các đối tượng được miễn phí mua thẻ BHYT nêu trên, có 2 đối tượng đặc biệt được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua BHYT (theo quy định tại Khoản 4, Điều 12, Luật bảo hiểm y tế 2008 và Luật Bảo hiểm y tế 2014 sửa đổi bổ sung). Hai nhóm đối tượng đó là:

- Người thuộc hộ gia đình cận nghèo.

- Học sinh, sinh viên.

Lưu ý, người thuộc hộ gia đình cận nghèo, học sinh, sinh viên tùy vào hoàn cảnh, tình hình thực tế, vùng miền tại các thời điểm khác nhau sẽ được xét mức hỗ trợ đóng BHYT khác nhau theo quy định.