Sổ BHXH có thời hạn sử dụng không? Người dân phải biết kẻo mất quyền lợi

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

Thời hạn sử dụng của sổ bảo hiểm xã hội?

Theo quy định tại Điều 61 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc nếu thuộc một trong hai trường hợp sau:

(1) Người lao động khi nghỉ việc mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu, chưa đủ điều kiện hưởng lương hưu khi suy giảm khả năng lao động tại Điều 54 và Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

Empty

(2) Chưa hưởng bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

+ Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các khoản 1, 2 và 4 Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại khoản 3 Điều 54 mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

+ Ra nước ngoài để định cư

+ Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

+ Trường hợp người lao động là sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp quân đội nhân dân; sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ, sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên môn kỹ thuật công an nhân dân; người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân; hạ sĩ quan, chiến sĩ quân đội nhân dân; hạ sĩ quan, chiến sĩ công an nhân dân phục vụ có thời hạn; học viên quân đội, công an, cơ yếu đang theo học được hưởng sinh hoạt phí khi phục viên, xuất ngũ, thôi việc mà không đủ điều kiện để hưởng lương hưu.

Empty

Hay tại Điều 78 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội, tạm dừng, hưởng tiếp lương hưu như sau:

(1) Người lao động dừng đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện mà chưa đủ điều kiện để hưởng lương hưu quy định tại Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.

(2) Chưa nhận bảo hiểm xã hội một lần theo quy định tại Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014:

+ Đủ điều kiện về tuổi theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 73 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 nhưng chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội mà không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội.

+ Ra nước ngoài để định cư

+ Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế.

Thời gian tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc tối đa

Theo quy định tại khoản 3 Điều 16 Nghị định 115/2015/NĐ-CP ngày 11 tháng 11 năm 2015 quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc, tạm dừng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc:

Thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất theo tháng và không quá 12 tháng. Trong thời gian tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất, người sử dụng lao động vẫn đóng vào quỹ ốm đau và thai sản, quỹ tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp.

Người sử dụng lao động và người lao động đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí và tử tuất hoặc chấm dứt hợp đồng lao động thực hiện đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng để giải quyết chế độ cho người lao động trong thời gian tạm dừng đóng.

Hết thời hạn tạm dừng đóng thì người sử dụng lao động và người lao động tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội và đóng bù cho thời gian tạm dừng đóng, số tiền đóng bù không phải tính lãi chậm đóng theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014.