Sang tên sổ đỏ, sổ hồng: 6 trường được miễn phí hoàn toàn, 6 trường hợp khác bị cấm, người dân phải biết

( PHUNUTODAY ) - Người dân cần nắm rõ một số trường hợp được miễn thuế, lệ phí và trường hợp bị cấm khi sang tên sổ đỏ, tránh để mất quyền lợi.

Điều kiện được sang tên sổ đỏ

Để được sang tên sổ đỏ, cá nhân, hộ gia đình phải đáp ứng các điều kiện được quy định tại Khoản 1 Điều 188 Luật Đất đai 2013 như sau:

- Có giấy chứng nhận, trừ trường hợp quy định tại Khoản 3 Điều 186 và trường hợp nhận thừa kế quy định tại Khoản 1 Điều 168 của Luật Đất đai 2013.

3331B68B-2B0D-4103-995A-35366AC962C6
  • Trường hợp 1: Đất không có tranh chấp.
  • Trường hợp 2: Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án.
  • Trường hợp 3: Trong thời hạn sử dụng đất.

Ngoài ra, còn có 4 trường hợp dưới đây không được sang tên sổ đỏ, sổ hồng

Trường hợp thứ nhất: Tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư, cơ sở tôn giáo, người Việt Nam định cư ở nước ngoài, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất đối với trường hợp mà pháp luật không cho phép chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất.

quy-dinh-sang-ten-so-do

Trường hợp thứ hai: Tổ chức kinh tế không được nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng của hộ gia đình, cá nhân, trừ trường hợp được chuyển mục đích sử dụng đất theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp thứ ba: Hộ gia đình, cá nhân không trực tiếp sản xuất nông nghiệp không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất trồng lúa.

Trường hợp thứ tư: Hộ gia đình, cá nhân không được nhận chuyển nhượng, nhận tặng cho quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp trong khu vực rừng phòng hộ, trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt, phân khu phục hồi sinh thái thuộc rừng đặc dụng, nếu không sinh sống trong khu vực rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đó.

sang-ten-so-do

Trường hợp nào được miễn phí?

Các trường hợp được miễn thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ khi chuyển nhượng quyền sử dụng đất và sang tên sổ đỏ – đăng ký biến động đất đai gồm:

  • Nhận tặng cho quyền sử dụng đất từ những người có quan hệ huyết thống;
  • Nhận thừa kế quyền sử dụng đất theo di chúc hoặc nhận di sản thừa kế theo pháp luật;
  • Người chuyển nhượng quyền sử dụng đất có một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất duy nhất trên lãnh thổ Việt Nam tại thời điểm chuyển nhượng;
  • Có quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tính đến thời điểm chuyển nhượng tối thiểu là 183 ngày;
  • Trường hợp người có duy nhất một nhà ở hoặc quyền sử dụng đất duy nhất phải chuyển nhượng toàn bộ nhà ở hoặc toàn bộ mảnh đất đang có. Như vậy, nếu chuyển nhượng một phần thì sẽ không thuộc đối tượng được miễn thuế thu nhập cá nhân cũng như lệ phí trước bạ liên quan tới nhà đất;
  • Thỏa thuận phân chia tài sản chung của đồng sở hữu hoặc thỏa thuận phân chi tài sản chung của vợ chồng.
  • Nhằm tránh trường hợp mất những khoản tiền không đáng mất trước khi thực hiện thủ tục chuyển nhượng quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà ở khách hàng cũng cần xem xét và tìm hiểu các quy định liên quan hoặc tham khảo ý kiến tư vấn của chuyên gia.