Tăng 21% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2023, đối tượng được nhận đầu tiên là ai?

07:12, Thứ ba 16/05/2023

( PHUNUTODAY ) - Tăng 21% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2023 là mốc thời gian quan trọng được nhiều người lao động háo hức đón chờ. Vậy đối tượng nào được nhận đầu tiên?

Mốc thời gian quan trọng được nhiều người lao động háo hức đón chờ đang đến gần. Đây chính là thời điểm thời điểm áp dụng chính sách tăng lương cơ bản, tăng lương hưu, trợ cấp BHXH. Tăng 21% lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2023, đối tượng nào được nhận đầu tiên?

Đối tượng được tăng lương hưu, trợ cấp BHXH từ 1/7/2023

Ngày 11/11/2022, tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Trong đó, quyết nghị nhiều phương án liên quan đến lương cơ sở 2023, chính sách lương hưu, bảo hiểm xã hội (BHXH).

tang-luong-1

Cụ thể, từ ngày 1/7/2023, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội với mức tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp; Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Với nội dung này, đối chiếu theo các quy định của pháp luật hiện hành thì người lao động bắt đầu tham gia BHXH từ ngày 1/1/2016 trở đi, mức hưởng lương được điều chỉnh trên cơ sở chỉ số giá tiêu dùng của từng thời kỳ theo quy định của Chính phủ.

Còn đối với nhóm đối tượng người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/1/2016 thì mức hưởng lương hưu được căn cứ vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí, nghĩa là lương cơ sở tăng thì mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng từ 1/7/2023.

Như vậy, đối với nhóm đối tượng người lao động tham gia BHXH trước ngày 1/1/2016, mức hưởng lương hưu được căn cứ vào mức lương cơ sở tại thời điểm hưởng chế độ hưu trí. Trong trường hợp lương cơ sở tăng, mức hưởng lương hưu cũng sẽ tăng theo. Cụ thể, các đối tượng được Bộ LĐTB&XH đề xuất điều chỉnh mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hôi và trợ cấp hàng tháng, gồm có:

- Cán bộ, công chức, công nhân, viên chức và người lao động; quân nhân, công an nhân dân và người làm công tác cơ yếu đang hưởng lương hưu hàng tháng.

- Cán bộ xã, phường, thị trấn quy định tại Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ, Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ, Nghị định số 121/2003/NĐ-CP ngày 21/10/2003 của Chính phủ và Nghị định số 09/1998/NĐ-CP ngày 23/1/1998 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung Nghị định số 50/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ.

- Người đang hưởng trợ cấp mất sức lao động hàng tháng theo quy định của pháp luật; người đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 91/2000/QĐ-TTg ngày 4/8/2000 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 613/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ; công nhân cao su đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 206-CP ngày 30/5/1979 của Hội đồng Chính phủ.

tang-luong-2

- Cán bộ xã, phường, thị trấn đang hưởng trợ cấp hằng tháng theo Quyết định số 130-CP ngày 20/6/1975 của Hội đồng Chính phủ và Quyết định số 111-HĐBT ngày 13/10/1981 của Hội đồng Bộ trưởng.

- Quân nhân đang hưởng chế độ trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 142/2008/QĐ-TTg ngày 27/10/2008 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ đối với quân nhân tham gia kháng chiến chống Mỹ cứu nước có dưới 20 năm công tác trong quân đội đã phục viên, xuất ngũ về địa phương (được sửa đổi, bổ sung bởi Quyết định số 38/2010/QĐ-TTg ngày 6/5/2010 của Thủ tướng Chính phủ).

- Công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 53/2010/QĐ-TTg ngày 20/8/2010 của Thủ tướng Chính phủ.

- Quân nhân, công an nhân dân, người làm công tác cơ yếu hưởng lương như đối với quân nhân, công an nhân dân đang hưởng trợ cấp hàng tháng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 9/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ.

- Người đang hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp hàng tháng, trợ cấp tuất hàng tháng trước ngày 1/1/1995.

Bộ LĐTB&XH dự kiến có khoảng 230.000 người hưởng lương hưu, trợ cấp hàng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh do Ngân sách nhà nước chi trả với kinh phí điều chỉnh khoảng 330 tỷ đồng.

9 đối tượng được tăng lương, phụ cấp khi tăng mức lương cơ sở

tang-luong-4

Các đối tượng sau đây sẽ được tăng lương cơ sở:

- Cán bộ, công chức từ Trung ương đến cấp huyện.

- Cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn và tổ dân phố.

- Viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động theo Nghị định 111/2022/NĐ-CP trong cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị, xã hội và lực lượng vũ trang.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế của các hội được ngân sách Nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, binh sĩ, hạ sĩ quan, công nhân, viên chức quốc phòng trong Quân đội.

tang-luong-3

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, chiến sĩ nghĩa vụ, hạ sĩ quan, công nhân công an thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Thời điểm tăng lương cơ sở từ ngày 01/7/2023

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm