Chuyện ít biết về Bao Công: Cả đời đắc tội với không ít người vẫn bình yên vô sự nhờ 'luật ngầm' nhà Tống

Chuyện ít biết về Bao Công: Cả đời đắc tội với không ít người vẫn bình yên vô sự nhờ "luật ngầm" nhà Tống

Nói tới lịch sử Tống triều, bên cạnh những giai thoại nổi tiếng về Hoàng đế khai quốc Triệu Khuông Dận, không thể không nhắc tới một vị quan viên được hậu thế đời đời ngưỡng mộ. Đó chính là nhân vật nổi tiếng thiết diện vô tư, xử án như thần – Bao Thanh Thiên.

6 7 8 9 10