Tham gia BHXH 22 năm thì tỷ lệ lương hưu sẽ tính ra sao? Được bao nhiêu tiền?

( PHUNUTODAY ) - Nếu người lao động tham gia được 22 năm bảo hiểm xã hội, nghỉ hưu năm nay thì cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu ra sao?

Tỉ lệ hưởng lương hưu khi đống bảo hiểm xã hội 22 năm

Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 được sửa đổi bởi Điểm a Khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động 2019 quy định, người lao động đủ tuổi và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên thì được hưởng lương hưu.

SoBHXH_20190713012834PM_20201229113231AM

Theo đó, tại Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hàng tháng của người lao động đủ điều kiện được tính bằng 45% mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

+ Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm.

+ Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

chi-tiet-bang-tinh-luong-huu-khi-nghi-huu-tu-nam-2022-tro-di-0a95c62bb52741ae994e0582890a3b3c

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại điểm a và điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Như vậy, lao động nữ nghỉ hưu năm 2023, nếu đóng đủ 22 năm bảo hiểm xã hội sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 59% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Còn đối với lao động nam, nghỉ hưu năm 2023, nếu đóng đủ 22 năm bảo hiểm xã hội sẽ nhận được lương hưu với tỷ lệ 49% tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Tính lương hưu khi đóng đủ năm bảo hiểm xã hội

Theo quy định tại Điều 56 và Điều 74 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014, lương hưu của người lao động được xác định theo công thức chung:

Lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng x Mức bình quân tiền lương/thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trong đó, mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội (đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc) hoặc thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội (đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện) sẽ phụ thuộc vào tiền lương, hoặc thu nhập đóng hằng tháng của người lao động và có nhân với hệ số trượt giá tương ứng.

Điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đề nghị thực hiện điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng từ ngày 1/7/2023 như sau:

- Tăng thêm 12,5% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6/2023 đối với các đối tượng đã được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP ngày 7/12/2021 của Chính phủ điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng.

- Tăng thêm 20,8% trên mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hằng tháng của tháng 6 năm 2023 đối với các đối tượng chưa được điều chỉnh theo Nghị định số 108/2021/NĐ-CP.

158_dup828_8193

- Về việc điều chỉnh đối với người hưởng từ trước năm 1995 có mức lương hưu, trợ cấp hằng tháng dưới 3.000.000 đồng/người/tháng, theo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, ngoài việc thực hiện điều chỉnh theo tỷ lệ chung đối với tất cả đối tượng đang hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng, đảm bảo nguyên tắc đóng – hưởng theo quy định của Luật Bảo hiểm xã hội, thì việc thực hiện điều chỉnh thêm đối với những người hưởng lương hưu, trợ cấp từ trước ngày 01/01/1995 mà có mức hưởng dưới 3.000.000 đồng/tháng được xác định là chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với những người đã có thời gian làm việc, cống hiến trong khu vực Nhà nước giai đoạn trước năm 1995 có mức hưởng thấp hơn so với mặt bằng chung.

Do đó, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội đề xuất điều chỉnh theo số tiền tuyệt đối, cụ thể: Những người hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 01/01/1995 sau khi điều chỉnh tăng thêm 12,5% theo mức điều chỉnh chung mà có mức hưởng thấp hơn 3.000.000 đồng/tháng thì mức hưởng được điều chỉnh tăng thêm 300.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/tháng trở xuống; và tăng lên bằng 3.000.000 đồng/người/tháng đối với những người có mức hưởng từ 2.700.000 đồng/tháng đến dưới 3.000.000 đồng/tháng.

Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội cho biết, với việc điều chỉnh nêu trên thì dự kiến có khoảng 230 nghìn người hưởng lương hưu, trợ cấp hằng tháng từ trước ngày 1/1/1995 thuộc đối tượng điều chỉnh do Ngân sách nhà nước chi trả với kinh phí điều chỉnh khoảng 330 tỷ đồng.