3 đối tượng được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng và 3 đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định những đối tượng dưới đây được nhận trợ cấp xã hội hàng tháng và nhận thẻ BHYT miễn phí

Thêm 3 nhóm đối tượng được nhận trợ cấp xã hội 

Theo đó, Nghị định quy định 8 nhóm đối tượng bảo trợ xã hội hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng (Điều 5), trong đó, bổ sung thêm 03 nhóm đối tượng so với Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013, bao gồm:

- Người cao tuổi từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi ĐBKK;

- Trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo không thuộc đối tượng tại khoản 1 (trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng), khoản 3 (trẻ em nhiễm HIV thuộc hộ nghèo) , khoản 6 (Người khuyết tật nặng, đặc biệt nặng theo quy định pháp luật về người khuyết tật) Điều 5 Nghị định 20/2021/NĐ-CP đang sống tại địa bàn các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn;

- Người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hàng tháng như tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp xã hội hàng tháng.

tro cap xa hoi

Nghị định 20/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01/7/2021 và thay thế Nghị định 136/2013/NĐ-CP ngày 21/10/2013.

theo Nghị định 20/2021 của Chính phủ, có thêm 3 đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) miễn phí (làm căn cứ để Quỹ BHYT thanh toán các chi phí khám chữa bệnh).

3 đối tượng được nhận thẻ BHYT miễn phí

Cụ thể, đối tượng thứ nhất là người cao tuổi từ đủ 75 - 80 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo với điều kiện không thuộc trường hợp không có người có nghĩa vụ và quyền phụng dưỡng, hoặc có nhưng người này đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; đang sống tại địa bàn các xã, thôn ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đặc biệt khó khăn.

tro cap

Đối tượng thứ hai là trẻ em dưới 3 tuổi thuộc diện hộ nghèo, hộ cận nghèo đang sống tại các xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi đặc biệt khó khăn và không thuộc các trường hợp: trẻ em dưới 16 tuổi không có nguồn nuôi dưỡng do bị bỏ rơi mà chưa có người nhận làm con nuôi; mồ côi cả cha và mẹ hoặc cả cha, mẹ đều bị tuyên bố mất tích…; trẻ em nhiễm HIV/AIDS thuộc hộ nghèo; người khuyết tật nặng, người khuyết tật đặc biệt nặng.Đối tượng thứ ba là người nhiễm HIV/AIDS thuộc diện hộ nghèo không có nguồn thu nhập ổn định hằng tháng (tiền lương, tiền công, lương hưu, trợ cấp bảo BHXH, trợ cấp xã hội hằng tháng).

su-dung-the-BHYT-kham-chua-benh-1

Nghị định cũng nêu rõ, nếu các đối tượng bảo trợ xã hội được cấp thẻ BHYT miễn phí mà thuộc diện được cấp nhiều loại thẻ, thì chỉ được cấp 1 thẻ BHYT có quyền lợi cao nhất. Theo quy định hiện hành, hiện có 28 nhóm đối tượng được cấp thẻ BHYT miễn phí, trong đó nhóm đối tượng do cơ quan BHXH đóng; nhóm đối tượng do ngân sách nhà nước đóng, nhóm do người sử dụng lao động đóng.