Từ 01/7/2024: Đổi sang thẻ Căn cước có thay đổi số Căn cước công dân không?

13:43, Thứ năm 11/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Ngày 01/7/2024, Luật Căn cước chính thức có hiệu lực. Vậy khi đổi sang thẻ Căn cước có bị thay đổi số Căn cước công dân (CCCD)?

Ngày 01/7/2024 là ngày cột mốc của nhiều sự kiện, chính sách được áp dụng. Một trong số đó là Luật Căn cước chính thức có hiệu lực. Vậy khi đổi sang thẻ Căn cước có bị thay đổi số Căn cước công dân (CCCD)?

Đổi sang thẻ Căn cước có thay đổi số CCCD?

Căn cứ theo quy định tại Điều 13 Nghị định 137/2015 thì số định danh cá nhân là dãy số tự nhiên gồm 12 số, có cấu trúc gồm:

- 6 số là mã thế kỷ sinh, mã giới tính, mã năm sinh của công dân, mã tỉnh, TP trực thuộc Trung ương hoặc mã quốc gia nơi công dân đăng ký khai sinh

- 6 số là khoảng số ngẫu nhiên

Từ ngày 1/7, chỉ đổi tên thẻ CCCD thành thẻ Căn cước còn mã số in trên thẻ không thay đổi.

Từ ngày 1/7, chỉ đổi tên thẻ CCCD thành thẻ Căn cước còn mã số in trên thẻ không thay đổi.

Số định danh cá nhân cũng chính là số thẻ Căn cước công dân được cấp cho mỗi công dân từ khi sinh ra đến khi mất, không lặp lại ở người khác. Mã số này được dùng để kết nối, cập nhật, chia sẻ, khai thác thông tin của công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Số định danh cá nhân gắn liền với một người từ khi họ sinh ra cho đến khi mất đi và có vai trò quan trọng trong nhiều giao dịch dân sự, thủ tục hành chính của công dân.

Bên cạnh đó, tại Điều 12 Luật Căn cước, số định danh cá nhân của công dân Việt Nam cũng là dãy số tự nhiên gồm 12 số do CSDL quốc gia về dân cư xác lập cho công dân Việt Nam. Số định danh cá nhân của công dân Việt Nam do Bộ Công an thống nhất quản lý trên toàn quốc và xác lập cho mỗi công dân Việt Nam, không lặp lại ở người khác.

Như vậy, số định danh cá nhân của công dân Việt Nam dùng để cấp thẻ Căn cước. Từ 01/7/2024 người dân được cấp thẻ Căn cước, mã số in trên thẻ chính là số định danh của công dân. Có nghĩa, từ thời điểm này chỉ đổi tên thẻ CCCD thành thẻ Căn cước còn mã số in trên thẻ không thay đổi.

Một số thay đổi về việc cấp Căn cước từ 01/7/2024

+ Mở rộng đối tượng được cấp thẻ

Nếu như trước đây CCCD chỉ được cấp cho công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi tuy nhiên, theo Luật mới công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước. Bên cạnh đó công dân Việt Nam dưới 14 tuổi cũng sẽ được cấp thẻ căn cước theo nhu cầu. (Điều 19 Luật Căn cước)

+ Về quy trình cấp thẻ thay đổi

Thay vì chỉ cần chụp ảnh, thu thập vân tay của người đến làm thủ tục thì nay sẽ thu nhận thông tin nhân dạng, thông tin sinh trắc học gồm ảnh khuôn mặt, vân tay, mống mắt của người cần cấp thẻ căn cước theo điểm b khoản 1 Điều 23 Luật Căn cước.

Theo Luật mới công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước.

Theo Luật mới công dân Việt Nam từ đủ 14 tuổi trở lên phải thực hiện thủ tục cấp thẻ Căn cước.

+ Thời hạn cấp thẻ được rút ngắn hơn so

Hiện hành, tại TP, thị xã, việc cấp mới và đổi không quá bảy ngày làm việc, cấp lại không quá 15 ngày làm việc… thì tại Luật mới hạn cấp, cấp đổi, cấp lại thẻ căn cước không quá bảy ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo Điều 26 Luật Căn cước.

Từ ngày 1-7, những ai phải đi đổi thẻ căn cước?

Tại Điều 24, Luật Căn cước số 26/2023/QH15 quy định các trường hợp cấp đổi thẻ căn cước:

+ Công dân Việt Nam đã được cấp thẻ căn cước phải thực hiện thủ tục cấp đổi thẻ căn cước khi đủ 14 tuổi, 25 tuổi, 40 tuổi và 60 tuổi.

+ Thay đổi, cải chính thông tin về họ, chữ đệm, tên khai sinh; ngày, tháng, năm sinh.

+ Thay đổi nhân dạng; bổ sung thông tin về ảnh khuôn mặt, vân tay; xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính theo quy định của pháp luật.

+ Có sai sót về thông tin in trên thẻ căn cước.

+ Xác lập lại số định danh cá nhân.

+ Theo yêu cầu của người được cấp thẻ căn cước khi thông tin trên thẻ căn cước thay đổi do sắp xếp đơn vị hành chính.

+ Khi người được cấp thẻ căn cước có yêu cầu.

Ngoài ra, từ ngày 1-7-2024, công dân dưới 14 tuổi nếu có nhu cầu cũng được cấp thẻ căn cước. Thời hạn để cấp, cấp đổi và cấp lại thẻ căn cước được quy định trong 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của Luật này.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm