Từ 1/12/2023, gửi, rút tiền từ 400 triệu đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước

( PHUNUTODAY ) - Quyết định 11/2023/QĐ-TTg do Thủ tướng Chính phủ ban hành có quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 25 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 thì mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định căn cứ điều kiện kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Theo đó, ngày 27/4/2023, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 11/2023/QĐ-TTg quy định mức giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Quyết định có nội dụng: Từ ngày 01/12/2023, các đối tượng báo cáo khi thực hiện các giao dịch có giá trị lớn từ 400.000.000 (bốn trăm triệu) đồng trở lên phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước. Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 quy định đối tượng báo cáo bao gồm:

* Đối tượng báo cáo là tổ chức tài chính được cấp giấy phép thực hiện một hoặc một số hoạt động sau:

- Nhận tiền gửi;

- Cho vay;

- Cho thuê tài chính;

- Dịch vụ thanh toán;

- Dịch vụ trung gian thanh toán;

- Phát hành công cụ chuyển nhượng, thẻ ngân hàng, lệnh chuyển tiền;

- Bảo lãnh ngân hàng, cam kết tài chính;

- Cung ứng dịch vụ ngoại hối, các công cụ tiền tệ trên thị trường tiền tệ;

- Môi giới chứng khoán; tư vấn đầu tư chứng khoán, bảo lãnh phát hành chứng khoán;

- Quản lý quỹ đầu tư chứng khoán; quản lý danh mục đầu tư chứng khoán;

- Kinh doanh bảo hiểm nhân thọ;

- Đổi tiền.

gui-rut-tien-tren-400-trieu-phai-bao-cao-ngan-hang-nha-nuoc-01

* Đối tượng báo cáo là tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật thực hiện một hoặc một số hoạt động sau:

- Kinh doanh trò chơi có thưởng, bao gồm: trò chơi điện tử có thưởng; trò chơi trên mạng viễn thông, mạng Internet; casino; xổ số; đặt cược;

- Kinh doanh bất động sản, trừ hoạt động cho thuê, cho thuê lại bất động sản và dịch vụ tư vấn bất động sản;

- Kinh doanh kim khí quý, đá quý;

- Kinh doanh dịch vụ kế toán; cung cấp dịch vụ công chứng; cung cấp dịch vụ pháp lý của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư;

- Cung cấp dịch vụ thành lập, quản lý, điều hành doanh nghiệp; cung cấp dịch vụ giám đốc, thư ký công ty cho bên thứ ba; cung cấp dịch vụ thỏa thuận pháp lý.

Theo các quy định được trình dẫn nêu trên, trách nhiệm báo cáo Ngân hàng Nhà nước đối với các các giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên thuộc tổ chức tổ chức tài chính, tổ chức, cá nhân kinh doanh ngành, nghề phi tài chính có liên quan theo quy định của pháp luật quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022.

Cá nhân, tổ chức thực hiện giao dịch có giá trị lớn từ 400 triệu đồng trở lên không thuộc đối tượng báo cáo quy định tại Điều 4 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 thì không có trách nhiệm báo cáo với Ngân hàng Nhà nước về giao dịch đó. Điều này có nghĩa là cá nhân, tổ chức có giao dịch gửi tiền vào ngân hàng hay rút tiền từ ngân hàng từ 400 triệu trở lên không phải báo cáo với Ngân hàng Nhà nước mà ngân hàng sẽ có trách nhiệm phải thực hiện báo cáo với Ngân hàng Nhà nước theo quy định nêu trên đối với giao dịch này.

Quyết định 11/2023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ thay thế Quyết định 20/2013/QĐ-TTg ngày 18/4/2013 quy định mức giá trị của giao dịch có giá trị lớn phải báo cáo.