Từ năm nay, đất không có giấy tờ có được cấp Sổ đỏ không?

( PHUNUTODAY ) - Rất nhiều người dân quan tâm rằng đất không có giấy tờ có được cấp sổ đỏ hay không?

Đất không có giấy tờ là gì?

Đất không có giấy tờ là đất mà người dân đang sử dụng không có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP. Nghĩa là không có một trong những loại giấy tờ về quyền sử dụng đất dưới đây:

- Những giấy tờ về quyền được sử dụng đất trước ngày 15/10/1993 do cơ quan có thẩm quyền cấp trong quá trình thực hiện chính sách đất đai của Nhà nước Việt Nam dân chủ Cộng hòa, Chính phủ Cách mạng lâm thời Cộng hòa miền Nam Việt Nam và Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tạm thời được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp hoặc có tên trong sổ đăng ký ruộng đất, sổ địa chính trước ngày 15/10/1993.

- Giấy tờ hợp pháp về thừa kế, tặng cho quyền sử dụng đất hoặc tài sản gắn liền với đất; giấy tờ giao nhà tình nghĩa, nhà tình thương gắn liền với đất.

- Giấy tờ chuyển nhượng quyền sử dụng đất, mua bán nhà ở gắn liền với đất ở trước ngày 15/10/1993 được UBND xã, phường, thị trấn (gọi tắt là UBND cấp xã) xác nhận là đã sử dụng trước ngày 15/10/1993.

- Giấy tờ thanh lý, hóa giá nhà ở gắn liền với đất ở; giấy tờ mua nhà ở thuộc sở hữu nhà nước theo quy định của pháp luật.

dat-khong-giay-to

Điều kiện để được cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ là gì?

Điều kiện để được cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ được quy định tại Điều 101 Luật Đất đai 2013, sửa đổi, hướng dẫn tại Điều 20 Nghị định 43/2014/NĐ-CP như sau:

Trong trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất trước ngày 01/07/2014, muốn xin cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ cần đáp ứng các điều kiện, bao gồm:

Có hộ khẩu thường trú tại địa phương;

Trực tiếp sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;

Được Ủy ban nhân dân cấp xã nơi có đất xác nhận là người đã sử dụng đất ổn định, không có tranh chấp.

Đối với trường hợp hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất không có các giấy tờ nhưng đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01 tháng 7 năm 2004 mà muốn đề nghị cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ cần đáp ứng các điều kiện sau:

Đất đã được sử dụng ổn định từ trước ngày 01/07/2004;

Không vi phạm pháp luật về đất đai;

Được Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận là đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị, quy hoạch xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt đối với nơi đã có quy hoạch.

Các khoản phí người dân phải nộp khi xin cấp sổ đỏ đất không có giấy tờ

Khi xin cấp sổ đỏ cho đất không có giấy tờ, người sử dụng đất phải nộp các khoản tiền như:

- Tiền sử dụng đất (trừ trường hợp được miễn nộp tiền sử dụng đất).

- Lệ phí trước bạ: Khoản tiền này được tính = (Giá 1m2 đất tại bảng giá hiện tại x diện tích)x 0,5%.

- Lệ phí cấp sổ đỏ: Khoản tiền này được Hội đồng nhân dân (HĐND) cấp tỉnh quyết định, tuỳ thuộc từng vùng.

- Phí thẩm định hồ sơ: Khoản phí do HĐND cấp tỉnh quy định nên có những tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương sẽ không phải nộp.

so-do

Hướng dẫn thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ thực hiện như thế nào?

Để tránh mất thời gian và việc đề nghị xin cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ được thực hiện thuận lợi, người dân cần thực hiện thủ tục theo các bước sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ

Người dân khi có nhu cầu muốn cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo Khoản 1 Điều 8 Thông tư 24/2014/TT- BTNMT, gồm:

Đơn đăng ký, đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bản sao chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

Ngoài ra, trong từng trường hợp cụ thể phải có xác nhận của UBND cấp xã về việc đất không có tranh chấp, phù hợp với quy hoạch.

Bước 2: Nộp hồ sơ

Người đề nghị cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ nộp hồ sơ tại UBND cấp xã nơi có đất, ngoài ra có thể nộp tại Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai cấp huyện hoặc nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất cấp huyện đối với nơi chưa thành lập Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai. Trường hợp địa phương đã tổ chức bộ phận một cửa để thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính thì nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa.

Bước 3: Tiếp nhận hồ sơ

Cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận và thông báo về tình trạng hồ sơ, nếu hồ sơ đầy đủ hợp lệ sẽ tiến hành xử lý, trường hợp hồ sơ chưa hợp lệ, còn thiếu sót, sẽ thông báo, hướng dẫn đế người nộp hồ sơ để bổ sung trong thời gian tối đa 03 ngày làm việc.

Bước 4: Giải quyết yêu cầu

Người nộp hồ sơ thực hiện các nghĩa vụ tài chính, bên cơ quan có thẩm quyền sẽ thực hiện giải quyết yêu cầu của người nộp hồ sơ, đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo hồ sơ đề nghị.

Bước 5: Trả kết quả

Cơ quan đăng ký đất đai trao giấy chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân có yêu cầu hoặc gửi UBND cấp xã để trao trong trường hợp nộp hồ sơ tại xã.

Kết quả giải quyết thủ tục hành chính phải trả cho người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất trong thời hạn không quá 03 ngày kể từ ngày có kết quả giải quyết.

Thời hạn cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ là bao lâu?

Một trong những thắc mắc được nhiều người quan tâm là thời hạn nộp và giải quyết thủ tục cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ tầm bao lâu?

Theo khoản 40 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP quy định về thời gian cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ và không quá 40 ngày đối với các xã miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn. Dĩ nhiên, thời gian trên không tính thời gian các ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định của pháp luật; không tính thời gian tiếp nhận hồ sơ tại xã, thời gian thực hiện nghĩa vụ tài chính của người sử dụng đất; không tính thời gian xem xét xử lý đối với trường hợp sử dụng đất có vi phạm pháp luật, thời gian trưng cầu giám định.

Những rủi ro thường gặp khi cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ là gì?

Khi cấp sổ đỏ cho đất không giấy tờ sẽ gặp nhiều khó khăn, một trong những rủi ro thường gặp là không xác định được căn cứ chứng minh việc sở hữu của người đề nghị, nhiều thành phần lợi dụng, làm giả giấy tờ nhằm đáp ứng đủ điều kiện mà luật định để được cấp sổ đỏ, dễ xảy ra tranh chấp, thưa kiện sau khi đã cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Đất không giấy tờ sau khi được cấp sổ đỏ có được mua, cho, tăng, bán không?

Đất không giấy tờ sau khi được cấp sổ đỏ thì được xem là đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nên khi chủ sở hữu có nhu cầu mua, cho, tặng, bán sẽ được thực hiện theo quy định pháp luật.