Từ nay đến 31/12/2025, người làm hộ chiếu sẽ chính thức không được hưởng quyền lợi đặc biệt, là gì?

15:35, Thứ hai 22/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Kể từ ngày 1/1/2026, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu online sẽ quay về mức 100%.

Lệ phí cấp hộ chiếu (passport) từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025

Theo đó, tại Điều 4 Thông tư 25/2021/TT-BTC được bổ sung bởi Điều 5 Thông tư 63/2023/TT-BTC có quy định về mức thu phí, lệ phí hộ chiếu như sau:

Trường hợp công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến: Kể từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025, áp dụng mức thu lệ phí bằng 90% (chín mươi phần trăm) mức thu lệ phí quy định. Cụ thể:

Số TT

Nội dung

Mức thu khi nộp hồ sơ online từ ngày 01/01/2024 đến hết ngày 31/12/2025

(Đồng/lần cấp)

Mức thu khi nộp hồ sơ trực tiếp từ ngày 01/01/2024

(Đồng/lần cấp)

 

Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)

   
 

Cấp mới

180.000

200.000

 

Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

360.000

400.000

 

Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

90.000

100.000

Lệ phí cấp hộ chiếu (passport) từ ngày 01/01/2026

Kể từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025, công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến (cấp hộ chiếu online) sẽ được áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí hiện hành.

Kể từ ngày 1/1/2024 đến hết ngày 31/12/2025, công dân Việt Nam nộp hồ sơ đề nghị cấp hộ chiếu theo hình thức trực tuyến (cấp hộ chiếu online) sẽ được áp dụng mức thu phí bằng 90% mức thu phí hiện hành.

Kể từ ngày 01/01/2026, mức thu lệ phí cấp hộ chiếu online sẽ quay về mức 100%. 

Nội dung

Mức thu từ ngày 01/01/2026

(Đồng/lần cấp)

Lệ phí cấp hộ chiếu (bao gồm hộ chiếu gắn chíp điện tử và hộ chiếu không gắn chíp điện tử)

 

- Cấp mới

200.000

- Cấp lại do bị hỏng hoặc bị mất

400.000

- Cấp giấy xác nhận yếu tố nhân sự

100.000

Các trường hợp được miễn phí khi làm hộ chiếu (passport)

Tại Điều 5 Thông tư 25 của Bộ Tài chính quy định các trường hợp được miễn phí cấp hộ chiếu như sau:

1. Các trường hợp được miễn phí:

Đầu tiên là khách mời (kể cả vợ hoặc chồng, con) của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội hoặc của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Quốc hội mời với tư cách cá nhân.

Tiếp theo viên chức, nhân viên của các cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự nước ngoài và cơ quan đại diện của tổ chức quốc tế tại Việt Nam và thành viên của gia đình họ (vợ hoặc chồng và con dưới 18 tuổi), không phân biệt loại hộ chiếu, không phải là công dân Việt Nam và không thường trú tại Việt Nam không phải nộp phí trên cơ sở có đi có lại.

Bên cạnh đó, trường hợp miễn phí theo điều ước quốc tế mà Việt Nam ký kết hoặc tham gia hoặc theo nguyên tắc có đi có lại.

Người nước ngoài vào Việt Nam để thực hiện công việc cứu trợ hoặc giúp đỡ nhân đạo cho các tổ chức, cá nhân Việt Nam.

Miễn phí đối với trường hợp cấp thị thực, tạm trú cho người nước ngoài ở Việt Nam vi phạm pháp luật bị xử lý nhưng không có khả năng tài chính và cơ quan đại diện của nước có công dân không chịu kinh phí hoặc không có cơ quan đại diện của nước có công dân vi phạm pháp luật ở Việt Nam.

Việc xác định người nước ngoài ở Việt Nam vi phạm pháp luật bị xử lý thuộc diện miễn phí sẽ do tổ chức thu phí xem xét quyết định tuỳ trường hợp cụ thể và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.

Một số đối tượng sẽ được miễn phí làm hộ chiếu theo quy định

Một số đối tượng sẽ được miễn phí làm hộ chiếu theo quy định

2. Miễn lệ phí cấp hộ chiếu đối với:

Người Việt Nam ở nước ngoài có quyết định trục xuất bằng văn bản của cơ quan có thẩm quyền nước sở tại nhưng không có hộ chiếu;

Người Việt Nam ở nước ngoài phải về nước theo điều ước quốc tế hoặc thỏa thuận quốc tế về việc nhận trở lại công dân nhưng không có hộ chiếu

Những trường hợp vì lý do nhân đạo.

3. Những trường hợp được miễn phí, lệ phí đã nêu trên, tổ chức thu phí, lệ phí phải đóng dấu "Miễn thu phí", "Miễn thu lệ phí" (GRATIS) vào giấy tờ đã cấp.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc