Từ nay trở đi: 8 trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp bị tháo dỡ và phạt năng, ai cũng nên biết sớm

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định những trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp dưới đây bắt buộc phải tháo dỡ nếu không muốn bị xử phạt nặng.

Đất nông nghiệp là gì?

Đất nông nghiệp là tất cả những loại đất dùng để trồng trọt, trồng rừng, nuôi trồng thủy hải sản, và chăn nuôi hoa màu....Tóm lại tất cả những loại đất không dùng để ở thì sẽ không được phép xây dựng. Tất cả các trường hợp này khi xây dựng trái phép không được pháp luật cho phép thì sẽ bắt buộc phải tháo dỡ và bị xử phạt theo quy định. 

8 trường hợp xây dựng không phép, trái phép không bị phá dỡ

- Công trình xây dựng theo quy định của pháp luật phải có giấy phép xây dựng mà không có giấy phép xây dựng-Công trình xây dựng sai nội dung giấy phép xây dựng được cơ quan có thẩm quyền cấp

- Công trình xây dựng sai thiết kế được cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt; sai quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt (đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng)

Những trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp bắt buộc phải tháo dỡ

Những trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp bắt buộc phải tháo dỡ

- Hành vi tổ chức thi công xây dựng công trình sai giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép sửa chữa, cải tạo

- Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới

- Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng

- Xây dựng công trình sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng

- Hành vi xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng sai thiết kế được phê duyệt theo quy định của Nghị định 23/2009/NĐ-CP mà đã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ, nhưng đến ngày 30/11/2013 vẫn chưa thực hiện

Trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp bị xử phạt

Trường hợp xây nhà trên đất nông nghiệp bị xử phạt

- Tổ chức thi công xây dựng công trình sai nội dung giấy phép xây dựng được cấp đối với trường hợp cấp phép xây dựng mới

Tổ chức thi công xây dựng công trình không có giấy phép xây dựng mà theo quy định phải có giấy phép xây dựng

Xây dựng công trình sai thiết kế được phê duyệt hoặc sai quy hoạch xây dựng hoặc thiết kế đô thị đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt đối với công trình xây dựng được miễn giấy phép xây dựng

Hành vi xây dựng không phép, xây dựng sai phép, xây dựng sai thiết kế được phê duyệt theo quy định của Nghị định 23/2009/NĐ-CP mà đã ban hành quyết định cưỡng chế phá dỡ, nhưng đến ngày 30/11/2013 vẫn chưa thực hiện

Lưu ý:

- Trong những trường hợp được phép tồn tại ở trên thì không có trường hợp nào là sử dụng đất sai mục đích.

- Ngoài việc bị xử phạt vi phạm hành chính thì còn bị buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được theo quy định.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link