3 đối tượng bị thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế, nộp tiền đầy đủ cũng không được hưởng

( PHUNUTODAY ) - Theo pháp luật quy định, mỗi người chỉ được cấp một thẻ bảo hiểm y tế. Trong một vài trường hợp, thẻ bảo hiểm y tế sẽ bị thu hồi hoặc tạm giữ khi có hành vi vi phạm.

Các trường bị thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế

Tại khoản 1 Điều 20 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi năm 2014) quy định các trường hợp sau đây sẽ bị thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế

Tại khoản 1 Điều 20 Luật Bảo hiểm y tế 2008 (sửa đổi năm 2014) quy định các trường hợp sau đây sẽ bị thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế

- Gian lận trong việc cấp thẻ bảo hiểm y tế.

- Người có tên trong thẻ bảo hiểm y tế không tiếp tục tham gia bảo hiểm y tế.

- Cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế.

Như vậy, nếu thuộc 1 trong 3 trường hợp nêu trên, cá nhân sẽ bị thu hồi thẻ Bảo hiểm y tế.

Trường hợp tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế

Theo khoản 2 Điều 20 Luật này quy định trường hợp tạm giữ thẻ bảo hiểm y tế khi “Người đi khám bệnh, chữa bệnh sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác.”

Đây được coi là một trường hợp người tham gia bảo hiểm y tế vi phạm quy định về bảo hiểm y tế (và bị xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi này). Người có thẻ bảo hiểm y tế bị tạm giữ có trách nhiệm đến nhận lại thẻ và nộp phạt theo quy định của pháp luật. Theo đó, mức xử phạt đối với đối với người cho người khác sử dụng thẻ bảo hiểm để khám, chữa bệnh được quy định tại Điều 84 Nghị định 117/2020/NĐ-CP như sau:

Điều 84. Vi phạm quy định về sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trong khám bệnh, chữa bệnh

1. Phạt tiền đối với hành vi cho người khác mượn thẻ bảo hiểm y tế hoặc sử dụng thẻ bảo hiểm y tế của người khác trong khám bệnh, chữa bệnh theo một trong các mức sau đây:

a) Từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm nhưng chưa làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế;

b) Từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với trường hợp vi phạm làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

Như vậy, ngoài việc bị xử phạt tiền, người cho người khác sửa dụng thẻ bảo hiểm y tế để khám, chữa bệnh buộc hoàn trả số tiền đã vi phạm vào tài khoản thu của quỹ bảo hiểm y tế (nếu có) đối với hành vi làm thiệt hại đến quỹ bảo hiểm y tế.

Mức hưởng Bảo hiểm y tế 2024 là bao nhiêu?

- Người tham gia bảo hiểm y tế khi đi khám bệnh, chữa bệnh theo quy định tại các điều 26, 27 và 28 Luật Bảo hiểm y tế 2008 thì được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong phạm vi được hưởng với mức hưởng như sau:

Mức hưởng Bảo hiểm y tế 2024

Mức hưởng Bảo hiểm y tế 2024

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, d, e, g, h và i khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008.

Chi phí khám bệnh, chữa bệnh ngoài phạm vi được hưởng bảo hiểm y tế của đối tượng quy định tại điểm a khoản 3 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008 được chi trả từ nguồn kinh phí bảo hiểm y tế dành cho khám bệnh, chữa bệnh của nhóm đối tượng này; trường hợp nguồn kinh phí này không đủ thì do ngân sách nhà nước bảo đảm.

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với trường hợp chi phí cho một lần khám bệnh, chữa bệnh thấp hơn mức do Chính phủ quy định và khám bệnh, chữa bệnh tại tuyến xã;

100% chi phí khám bệnh, chữa bệnh khi người bệnh có thời gian tham gia bảo hiểm y tế 5 năm liên tục trở lên và có số tiền cùng chi trả chi phí khám bệnh, chữa bệnh trong năm lớn hơn 6 tháng lương cơ sở, trừ trường hợp tự đi khám bệnh, chữa bệnh không đúng tuyến.

95% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 2, điểm k khoản 3 và điểm a khoản 4 Điều 12 Luật Bảo hiểm y tế 2008.

80% chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với các đối tượng khác.

- Trường hợp một người thuộc nhiều đối tượng tham gia bảo hiểm y tế thì được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế theo đối tượng có quyền lợi cao nhất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn