4 thay đổi quan trọng về tuổi nghỉ hưu, lương hưu trong năm 2023

17:54, Thứ tư 04/01/2023

( PHUNUTODAY ) - Trong năm 2023, tuổi nghỉ hưu, lương hưu sẽ có một số thay đổi.

Năm 2023, tiếp tục tăng tuổi nghỉ hưu của người lao động

Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 và Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định tuổi nghỉ hưu của người lao động được điều chỉnh tăng theo lộ trình cho đến khi nam đủ 62 tuổi vào năm 2028 và nữ đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Năm 2023 sẽ là năm thứ 3 điều chỉnh tăng tuổi nghỉ hưu. Theo đó, tuổi nghỉ hưu sẽ tăng thêm 3 tháng với lao động nam và 4 tháng với lao động nữ. 

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Như vậy, tuổi nghỉ hưu năm 2023 của người lao động làm trong điều kiện bình thường như sau:

- Lao động nam là từ đủ 60 tuổi 9 tháng. Ví dụ: Lao động nam sinh vào tháng 7/1962 sẽ được nghỉ hưu vào tháng 5/2023.

- Lao động nữ là từ đủ 56 tuổi. Ví dụ: Lao động nữ sinh vào tháng 5/1967 sẽ được nghỉ hưu vào tháng 6/2023.

Trên đây là độ tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường. Bên cạnh đó, vẫn có trường hợp người lao động được về hưu sớm hơn 5 năm, thậm chí là 10 năm. Chẳng hạn như trường hợp với người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn đến 5 tuổi.

Tăng 12,5% lương hưu từ ngày 1/7/2023

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 trong đó có nội dung tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Chi tiết đối tượng nào được tăng lương hưu năm 2023 sẽ do Chính phủ hướng dẫn.

Tăng mức hưởng lương hưu tối thiểu từ ngày 1/7/2023

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Theo khoản 5 Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014, mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu sẽ bằng mức lương cơ sở.

Do có sự điều chỉnh tăng mức lương cơ sở trong năm 2023 nên mức hưởng lương hưu tối thiểu sẽ tăng từ 1.490.000 đồng/tháng lên 1.800.000 đồng/tháng kể từ ngày 1/7/2023.

Tăng mức đóng vào quỹ hưu trí của cán bộ, công chức, viên chức

Mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức bằng 8% nhân với tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp.

Mức đóng = 8% x Tiền lương theo ngạch, bậc, cấp bậc quân hàm và các khoản phụ cấp chức vụ, phụ cấp thâm niên vượt khung, phụ cấp thâm niên nghề (nếu có)

Riêng đối với người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn thì mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất bằng 8% mức lương cơ sở.

Mức đóng = 8% x Mức lương cơ sở

Do đó, từ 1/7/2023, lương tối thiểu tăng lên 1.800.000 đồng/tháng thì mức đóng vào quỹ hưu trí, tử tuất của cán bộ, công chức, viên chức cũng sẽ tăng theo.

Công thức tính mức hưởng lương hưu như sau (theo Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014):

Mức lương hưu hằng tháng = Tỉ lệ (%) hưởng lương hưu hằng tháng X Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Việc tăng mức đóng vào quỹ hưu trí cũng đồng nghĩa với việc cán bộ, công chức, viên chức sau này sẽ nhận được khoản lương hưu cao hơn khi về hưu bởi mức hưởng lương hưu căn cứ vào mức đóng BHXH.

chia sẻ bài viết
Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Thanh Huyền