4 trường hợp được miễn tiền sử dụng đất từ 2025, là những ai?

20:21, Thứ hai 27/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Trong năm 2025, việc miễn tiền sử dụng đất đã được đề xuất cho 4 trường hợp cụ thể, nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế và cải thiện chất lượng cuộc sống cho cộng đồng.

Đề xuất trường hợp được miễn tiền sử dụng đất từ 2025

Cụ thể, theo Điều 18 dự thảo Nghị định về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, các trường hợp được miễn tiền sử dụng đất gồm:

Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất từ 2025

Trường hợp được miễn tiền sử dụng đất từ 2025

- Khi được cơ quan Nhà nước giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, công nhận quyền sử dụng đất hay còn gọi là được cấp Sổ đỏ cho người sử dụng đất trong các trường hợp:

  • Thương binh/bệnh binh không có khả năng lao động, hộ gia đình liệt sỹ không còn lao động chính được hưởng chính sách nhà ở, đất ở.

Hiện nay theo khoản 1 Điều 11 Nghị định 45/2014/NĐ-CP, trường hợp này đang chỉ chung là người có công với cách mạng thuộc đối tượng được miễn tiền sử dụng đất. Như vậy, đề xuất đã chỉ rõ đối tượng được hưởng chính sách miễn trong trường hợp này.

  • Thuộc một trong các đối tượng: Người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số sống ở các địa bàn kinh tế, xã hội đặc biệt khó khăn hoặc nơi biên giới, hải đảo (giữ nguyên như quy định hiện nay);
  • Cho phần đất ở mà người phải di dời khi Nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người hoặc do nguyên nhân từ thiên tai (đề xuất mới);
  • Giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân phải di chuyển chỗ ở do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người khi Nhà nước thu hồi đất gắn liền với nhà ở mà không đủ điều kiện để bồi thường và không có chỗ ở nào khác trong xã, phường, thị trấn của nơi có đất bị thu hồi (đề xuất mới).

Đồng thời, các trường hợp dưới đây sẽ không được quy định về việc miễn tiền sử dụng đất tại dự thảo mới:

- Diện tích đất được giao trong hạn mức cho hộ dân làng chài, sống trên sông nước, đầm phá di chuyển đến định cư tại các khu, điểm tái định cư theo kế hoạch, quy hoạch và dự án đã được phê duyệt.

- Phần diện tích đất được giao trong hạn mức đất ở để bố trí tái định cư hoặc giao cho cá nhân, hộ gia đình trong cụm, tuyến dân cư vùng ngập lũ theo dự án đã được phê duyệt.

Thực hiện thủ tục miễn tiền thuê đất theo đề xuất mới

Thực hiện thủ tục miễn tiền thuê đất theo đề xuất mới

Thủ tục miễn tiền thuê đất theo đề xuất mới

Dưới đây là một số thủ tục được đề xuất cho việc miễn tiền thuê đất theo đề xuất mới từ năm 2025:

  • Đăng ký và xác nhận mục đích sử dụng đất: Người đề xuất miễn tiền thuê đất cần phải đăng ký và xác nhận rõ ràng mục đích sử dụng đất. Điều này có thể bao gồm việc nộp hồ sơ và giấy tờ liên quan để chứng minh mục đích sử dụng đất là hợp lý và có ích cho cộng đồng.

  • Phê duyệt từ cơ quan chức năng: Sau khi nhận được đề xuất, cơ quan chức năng sẽ tiến hành xem xét và phê duyệt dự án. Việc này có thể bao gồm việc kiểm tra các điều kiện và tiêu chuẩn cần thiết, đảm bảo rằng dự án đáp ứng các yêu cầu pháp lý và mục tiêu phát triển của địa phương.

  • Ký kết hợp đồng thuê đất: Sau khi dự án được phê duyệt, người đề xuất và cơ quan chức năng sẽ ký kết hợp đồng thuê đất. Trong hợp đồng này, các điều khoản về thời hạn thuê, mục đích sử dụng đất và các điều kiện liên quan khác sẽ được xác định rõ ràng và thỏa thuận.

  • Thực hiện dự án và báo cáo tiến độ: Người đề xuất cần phải thực hiện dự án theo đúng quy định trong hợp đồng thuê đất và báo cáo tiến độ định kỳ cho cơ quan chức năng. Việc này giúp đảm bảo rằng dự án được triển khai một cách hiệu quả và đạt được các mục tiêu đã đề ra.

  • Đánh giá và duyệt kết quả: Sau khi dự án hoàn thành, cơ quan chức năng sẽ tiến hành đánh giá và duyệt kết quả. Nếu dự án đạt được các tiêu chí và mục tiêu được đề ra trong hợp đồng thuê đất, việc miễn tiền thuê đất sẽ được thực hiện theo quy định.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc