Chỉ còn 3 trường hợp này được biên chế suốt đời trong năm 2024, đó là ai

08:20, Thứ hai 27/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định những trường hợp này được biên chế suốt đời người dân nên biết sớm kẻo thiệt thòi.

Biên chế suốt đời là gì?

Theo quy định thì chế độ biên chế suốt đời là cách gọi dân dã quen thuộc mà người ta thường dùng với những cán bộ, công chức viên chức những vị trí công việc phục vụ lâu dài, ký hợp đồng làm việc không xác định thời hạn tại các cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, được hưởng các chế độ về lương, phụ cấp theo quy định.

Tuy nhiên, theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì viên chức được tuyển dụng từ ngày 1/7/2020 trở đi sẽ phải ký hợp đồng xác định thời hạn.

Như vậy, có nghĩa từ ngày 01/7/2020 trở đi, những người được tuyển dụng mới phải ký hợp đồng xác định thời hạn (tức là không còn được hưởng biên chế suốt đời).

3 truong hop duoc bien che vinh vien

Hợp đồng làm việc xác định thời hạn là hợp đồng mà trong đó hai bên xác định thời hạn, thời điểm chấm dứt hiệu lực của hợp đồng trong khoảng thời gian từ đủ 12 tháng đến 60 tháng. (Điều 25 Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019)

3 trường hợp viên chức được hưởng biên chế suốt đời

Theo Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức sửa đổi 2019 thì vẫn có một số trường hợp được hưởng biên chế suốt đời.

Cụ thể, hợp đồng làm việc không xác định thời hạn (tức biên chế suốt đời) được áp dụng với 03 trường hợp sau:

- Những cán bộ, công chức, viên chức được tuyển dụng trước ngày 01/7/2020;

- Những cán bộ, công chức chuyển thành viên chức;

5 nghel uong cao de xin viec

- Người trường hợp cán bộ được tuyển dụng làm viên chức làm việc tại vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn.

Như vậy, có 03 trường hợp viên chức được hưởng biên chế suốt đời. Còn những trường hợp khác đều là viên chức có thời hạn người dân nên biết sớm kẻo thiệt thòi. 

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link
Tác giả: Min Min