2 trường hợp mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp sổ đỏ trong năm 2024: Ai cũng nên biết sớm

08:46, Thứ năm 23/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định những trường hợp này mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp sổ đỏ, ai không biết sẽ thiệt thòi.

Mua bán nhà đất giấy tờ viết tay là gì?

Mua bán nhà đất giấy tờ viết tay là việc mua bán thỏa thuận giữa hai bên nhưng không có sự xác nhận chứng thực của cơ quan có thẩm quyền là văn phòng luật hoặc cơ quan có thẩm quyền. Đồng thời, việc mua bán nhà đất giấy tờ viết tay thường có nhiều rủi ro và dễ xảy ra tranh chấp kiện tụng. Nhưng theo quy định thì có 2 trường hợp này thì sẽ được làm sổ đỏ dù mua bán nhà đất giấy tờ viết tay, đó là trường hợp nào ai cũng nên biết kẻo thiệt thòi.

2 trường hợp mua bán giấy tờ viết tay được cấp Sổ Đỏ

Theo quy định Luật Đất đai 2013, 2 trường hợp mua bán đất bằng giấy viết tay vẫn được cấp sổ đỏ.

- Theo quy định thì trường hợp đầu tiên là người sử dụng đất bao gồm hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1.1.2008. 

- Trường hợp thứ hai là người sử dụng đất là hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 1-1-2008 đến trước ngày 1-7-2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Ai mua bán nhà giấy tờ viết tay sẽ được làm sổ đỏ

Ai mua bán nhà giấy tờ viết tay sẽ được làm sổ đỏ

Như vậy, theo quy định thì có 2 trường hợp này dù mua bán nhà đất giấy tờ viết tay sẽ được cấp sổ đỏ trong nay mai. Chính vì vậy, người dân nên biết kẻo thiệt thòi. 

Giấy tờ cần có khi làm sổ đỏ cho nhà đất mua bằng giấy viết tay

Người sử dụng đất khi làm đơn cấp sổ đỏ cần chuẩn bị hồ sơ gồm những giấy tờ sau:

- Trước tiên cần chuẩn bị đơn đăng kí, cấp sổ đỏ theo mẫu 04/ĐK.

- Cần có các loại hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay giữa các bên.

- Một trong những giấy tờ quy định tại điều 100 của Luật Đất đai và điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng kí về quyền sử dụng đất từ ngày 1-7-2008 đến trước ngày 1-7-2014.

- Cần có giấy tờ chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; nếu thuộc trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất thì phải có giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất này.

- Các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm theo quy định tại điều 31, điều 32, điều 33, điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng kí quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Trường hợp được làm sổ đỏ khi mua bán nhà đất giấy viết tay

Trường hợp được làm sổ đỏ khi mua bán nhà đất giấy viết tay

Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà đất viết giấy mua bán bằng tay

Bước 1: Trước tiên, người đăng kí xin cấp sổ đỏ chuẩn bị đơn đăng kí, cấp sổ đỏ theo mẫu 04/ĐK.

Bước 2: Tiếp theo, người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường để được xử lý.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa.

Bước 4: Trả kết quả. Thời gian trả kết quả trong vòng 30 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Min Min