Năm 2024, điều khiển ô tô, xe máy chạy quá tốc độ bị phạt bao nhiêu tiền, bị tước giấy phép lái xe không?

15:22, Thứ tư 22/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Điều khiển ôtô, xe máy chạy quá tốc độ quy định bị xử phạt ra sao?

Điều khiển ôtô, xe máy chạy quá tốc độ quy định là hành vi bị nghiêm cấm tại khoản 11 Điều 8 Luật Giao thông đường bộ 2008, nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo quy định.

Theo Nghị định 100/2019/NĐ-CP (được sửa đổi tại Nghị định 123/2021/NĐ-CP) thì mức phạt đối với hành vi điều khiển xe cơ giới giao thông chạy quá tốc độ được quy định như sau:

Điều khiển ôtô, xe máy chạy quá tốc độ quy định bị xử phạt ra sao?

Điều khiển ôtô, xe máy chạy quá tốc độ quy định bị xử phạt ra sao?

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với ôtô

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 6.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 01 đến 03 tháng.

- Phạt tiền từ 6.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h đến 35 km/h.

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng.

- Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 12.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 35 km/h.

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04 tháng.

Mức phạt lỗi chạy quá tốc độ với với mô tô, xe gắn máy

- Phạt tiền từ 300.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 05 km/h đến dưới 10 km/h.

- Phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định từ 10 km/h đến 20 km/h.

- Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với người điều khiển xe chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h.

Ngoài ra, người điều khiển xe thực hiện hành vi vi phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy phép lái xe từ 02 đến 04.

Chạy quá tốc độ bao nhiêu thì bị tước giấy phép lái xe?

Điều khiển ôtô chạy quá tốc độ, lái xe sẽ bị tước giấy phép lái xe khi chạy quá từ 10km/h trở lên. Thời gian tước bằng phụ thuộc vào vận tốc cụ thể.

Nếu điều khiển xe máy chạy quá tốc độ quy định trên 20 km/h, người lái xe sẽ bị tước giấy phép lái xe. Thời gian tước bằng sẽ phụ thuộc vào vận tốc vượt nhiều ra sao.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc