Ảnh CCCD gắn chip xấu, có đi làm lại được không?

( PHUNUTODAY ) - Ảnh chân dung trên CCCD gắn chip được dùng để nhận dạng nhân thân trong hầu hết các trường hợp. Vậy nếu không ưng ý với ảnh này, người dân có thể đi làm lại CCCD không?

Ảnh CCCD chưa ứng ý có đi làm lại được không?

Theo Điều 23 Luật Căn cước công dân 2014, thẻ Căn cước công dân được đổi trong các trường hợp sau đây:

- Các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều 21 của Luật này;

- Thẻ bị hư hỏng không sử dụng được;

- Thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng;

- Có sai sót về thông tin trên thẻ Căn cước công dân;

- Khi công dân có yêu cầu.

cccd-01

Bên cạnh đó, thẻ CCCD sẽ được cấp lại trong các trường hợp sau:

- Xác định lại giới tính, quê quán;

- Bị mất thẻ Căn cước công dân;

- Được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật Quốc tịch Việt Nam.

Theo quy định trên, khi người dân có yêu cầu thì cơ quan Công an có thẩm quyền sẽ tiếp nhận thông tin để làm thủ tục cấp CCCD. 

Vì vậy, nếu cảm thấy ảnh CCCD chưa được ưng ý, người dùng có thể đến cơ quan có thẩm quyền để yêu cầu làm cấp đổi thẻ mới.

Lưu ý, dù có thể làm lại thẻ CCCD và chụp ảnh mới nhưng quá trình này sẽ mất thời gian chờ đợi. Người dân cần cân nhắc kỹ vì nếu không có CCCD thì các giao dịch, thủ tục hành chính sẽ rất khó thực hiện. 

Ảnh thẻ trên CCCD được chúp một cách chân thực để phục vụ mục đích nhận diện, xác minh nhân thân nên nếu không có gì thay đổi đặc biệt trên gương mặt, người dân không cần thiết phải thay đổi thẻ để đổi ảnh mới.

Chụp ảnh CCCD chưa ứng ý có được xin chụp lại không?

cccd-02

Căn cứ Điều 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, khi làm thẻ CCCD, cán bộ Công an sẽ thu nhận thông tin công dân lần lượt theo các bước:

- Tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư;

- Lựa chọn loại cấp và mô tả đặc điểm nhận dạng;

- Thu nhận vân tay của công dân;

- Chụp ảnh chân dung;

- In các Phiếu thu nhận thông tin CCCD; Phiếu cập nhật, chỉnh sửa thông tin dân cư (nếu có); Phiếu thu thập thông tin dân cư (nếu có).

- Công dân sẽ được được kiểm tra và ký vào các phiếu này để xác nhận thông tin.

- Cuối cùng, cán bộ làm thủ tục thu lệ phí và cấp giấy hẹn trả kết quả giải quyết.

Theo quy trình này, người làm CCCD có thể kiểm tra thông tin và xem lại ảnh chụp chân dung khi xác nhận Phiếu thu nhận thông tin. Nếu cảm thấy chưa hài lòng với ảnh chụp, người dân có thể đề nghị chụp lại. Tuy nhiên, việc cho phép chụp lại hay không sẽ do cán bộ làm thủ tục quyết định.

Thực tế, không phải lúc nào người dân cũng được chụp lại ảnh. Cán bộ làm CCCD sẽ căn cứ vào tình hình thực tế để quyết định xem có cần thiết phải chụp lại ảnh hay không, ví dụ như nếu ảnh không rõ mặt, bị nháy mắt, nghiêng dầu, không rõ hai tai hoặc tác phong không lịch sự... thì có thể chụp lại.

Làm CCCD gắn chip mất bao lâu?

cccd-03

Theo Điều 25 Luật Căn cước công dân 2014, thời gian cơ quan quản lý Căn cước công dân phải cấp, đổi, cấp lại thẻ Căn cước công dân cho công dân kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật.

Trường hợp cấp mới, cấp đổi, thẻ CCCD gắn chip sẽ được trả trong khoảng thời gian quy định sau:

- Tại thành phố, thị xã không quá 7 ngày làm việc.

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

- Tại các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Trường hợp cấp lại, thẻ CCCD gắn chip được trả trong khoảng thời gian:

- Tại các huyện miền núi vùng cao, biên giới, hải đảo không quá 20 ngày làm việc.

- Tại thành phố, thị xã và các khu vực còn lại không quá 15 ngày làm việc.

Thời gian tới, thời hạn cấp thẻ CCCD có thể được rút ngắn hơn. Theo khoản 4 Điều 25 Luật Căn cước công dân, theo lộ trình cải cách thủ tục hành chính, Bộ trưởng Bộ Công an quy định rút ngắn thời hạn cấp, đổi, cấp lại thẻ CCCD.