Các bước xin cấp sổ đỏ online tại nhà đơn giản nhất 2023

( PHUNUTODAY ) - Chi tiết thủ tục xin cấp sổ đỏ online tại nhà đơn giản và nhanh nhất.

Sổ đỏ (giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất) là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy tờ về quyền sử dụng đất: Là một trong những loại giấy tờ quy định tại điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được sửa đổi, bổ sung bởi Khoản 16, 17 Điều 2 Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

so-do3

Giá trị sử dụng

Sổ đỏ là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất.

Ngoài ra còn được sử dụng vào các mục đích sau:

- Thực hiện quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp quyền sử dụng đất; góp vốn bằng quyền sử dụng đất.

- Căn cứ xác nhận ai là người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở.

- Là căn cứ để bồi thường khi thu hồi đất.

- Là căn cứ để thực hiện giải quyết tranh chấp đất đai.

- Được sử dụng làm căn cứ xác định loại đất.

- Là thành phần hồ sơ đăng ký biến động (hồ sơ sang tên khi tặng cho, chuyển nhượng...).

Còn giấy tờ về quyền sử dụng đất: Là căn cứ để cấp giấy chứng nhận; căn cứ để không phải nộp tiền sử dụng đất khi cấp giấy chứng nhận; căn cứ xác định loại đất.

Đồng thời, là căn cứ khi xác định diện tích đất ở đối với trường hợp có vườn, ao; căn cứ để xác định thẩm quyền (nơi nộp đơn) khi giải quyết tranh chấp đất đai.

Giá trị pháp lý

Sổ đỏ có giá trị pháp lý cao hơn. Còn giấy tờ về quyền sử dụng đất có giá trị pháp lý thấp hơn vì đây là một trong những căn cứ để cấp giấy chứng nhận (sổ đỏ, sổ hồng).

so-do2

Các bước xin cấp sổ đỏ online

Thủ tục đăng kí cấp sổ đỏ lần đầu trực tuyến mới nhất

Trình tự thực hiện đăng kí cấp sổ đỏ lần đầu trực tuyến (online) được hướng dẫn chi tiết theo tiểu mục 1 Mục I Phụ lục 2 ban hành kèm theo Quyết định 1085/QĐ-BTNMT năm 2023.

Bước 1: Người dân nộp hồ sơ tại Cổng dịch vụ công.

Bước 2: Cơ quan tiếp nhận, giải quyết hồ sơ có trách nhiệm thực hiện các trình tự, thủ tục hành chính về đất đai theo quy định của pháp luật về đất đai.

Lưu ý, trường hợp cần phải xác minh, cơ quan tiếp nhận hồ sơ sẽ gửi văn bản qua Cổng dịch vụ công, hoặc gửi tin nhắn SMS cho người dân và nêu rõ lý do.

Bước 3: Trả kết quả tại nhà.

Hồ sơ đăng kí cấp sổ đỏ trực tuyến cần những giấy tờ gì?

Khi đăng kí cấp sổ đỏ trực tuyến cần những giấy tờ như sau:

- Đơn đăng kí, cấp sổ đỏ theo Mẫu số 04a/ĐK ban hành kèm theo Thông tư 24/2014/TT-BTNMT về hồ sơ địa chính.

- Một trong những giấy tờ về quyền sử dụng đất.

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính, giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

- Trường hợp có đăng kí quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thoả thuận hoặc quyết định của Toà án về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

Chi phí xin cấp sổ đỏ online?

Đăng kí xin cấp sổ đỏ online hết bao nhiêu tiền là điều nhiều người quan tâm. Tuy nhiên, tuỳ từng trường hợp cụ thể, phí làm sổ đỏ online khác nhau.

Các khoản phí người dân sẽ phải nộp khi làm sổ đỏ như lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ đỏ, tiền sử dụng đất.

Trong đó, tiền sử dụng đất dựa vào giá đất, diện tích đất và mục đích sử dụng đất.

Lệ phí cấp sổ đỏ không quá 50.000 đồng/lần. Khoản kệ phí trước bạ do Uỷ ban nhân dân tỉnh quy định.