Từ 1/07/2024 lương cán bộ công chức dự kiến tăng 30%: Bao gồm những khoản tiền nào?

( PHUNUTODAY ) - Dự kiến từ ngày 1.7.2024, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm 30%, vậy trong phần tăng thêm sẽ bao gồm những khoản tiền gì?

Cải cách chính sách tiền lương được thực hiện ở nửa sau của năm nay. Dự kiến từ ngày 1.7.2024, lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ tăng thêm 30%, vậy trong phần tăng thêm sẽ bao gồm những khoản tiền gì?

Lương cán bộ, công chức dự kiến tăng 30% bao gồm những khoản gì?

Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, từ ngày 1.7.2024 khi thực hiện cải cách tiền lương, dự kiến tiền lương bình quân chung của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được tăng khoảng 30% (tính cả lương cơ bản và phụ cấp). Ngoài ra, từ năm 2025, mức lương này sẽ tiếp tục được điều chỉnh tăng thêm bình quân hàng năm khoảng 7%/năm.

2086604_1634588064905e0af31c93989cbc05d3

Như vậy, dự kiến từ ngày 1.7.2024, cán bộ, công chức, viên chức dự kiến sẽ được tăng khoảng 30%, bao gồm cả lương cơ bản và phụ cấp.

Bảng lương mới của cán bộ, công chưc, viên chức được xây dựng trên cơ cấu tiền lương theo Nghị quyết 27 như sau:

Lương cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang = Lương cơ bản + phụ cấp (nếu có) + tiền thưởng (nếu có).

Trong đó:

- Lương cơ bản (chiếm khoảng 70% tổng quỹ lương),

- Các khoản phụ cấp (chiếm khoảng 30% tổng quỹ lương),

- Bổ sung tiền thưởng (quỹ tiền thưởng bằng khoảng 10% tổng quỹ tiền lương của năm, không bao gồm phụ cấp).

Bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 1.7.2024

thay-doi-luong-1

Bảng lương mới theo Nghị quyết 27-NQ/TW từ ngày 1.7.2024 bao gồm 5 bảng lương sau:

+ Bảng lương 1: Bảng lương chức vụ áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo (bầu cử và bổ nhiệm) trong hệ thống chính trị từ Trung ương đến cấp xã.

+ Bảng lương 2: Bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ theo ngạch công chức và chức danh nghề nghiệp viên chức áp dụng chung đối với công chức, viên chức không giữ chức danh lãnh đạo

+ Bảng lương 3: Bảng lương sĩ quan quân đội, sĩ quan, hạ sĩ quan nghiệp vụ công an (theo chức vụ, chức danh và cấp bậc quân hàm hoặc cấp hàm).

+ Bảng lương 4: Bảng lương quân nhân chuyên nghiệp, chuyên môn kỹ thuật công an.

+ Bảng lương 5: Bảng lương công nhân quốc phòng, công nhân công an (trong đó giữ tương quan tiền lương của lực lượng vũ trang so với công chức hành chính như hiện nay).

5 Bảng lương mới nêu trên sẽ thay thế 6 bảng lương hiện hành tại Khoản 1 Điều 5 Nghị định 204/2004/NĐ-CP.

Chi cho cải cách tiền lương 470 nghìn tỷ đồng, điều chỉnh lương hưu 11,1 nghìn tỷ đồng

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, trong đó có nội dung về thực hiện chính sách tiền lương từ 1/7/2024.

Dự kiến tổng nguồn ngân sách Trung ương dành để thực hiện cải cách tiền lương khoảng 132 nghìn tỷ đồng; nguồn tích lũy của ngân sách địa phương khoảng trên 430 nghìn tỷ đồng.

Như vậy ngân sách đã bố trí 562 nghìn tỷ đồng đảm bảo đủ thực hiện cải cách đồng bộ chính sách tiền lương từ ngày 1/7/2024 theo Nghị quyết 27/2018 của Trung ương khóa 12 về cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong doanh nghiệp.

Theo tính toán của Chính phủ, để thực hiện cải cách tiền lương, dự kiến tổng nhu cầu kinh phí tăng thêm từ ngân sách trong giai đoạn 2024 - 2026 là hơn 499 nghìn tỷ đồng. Trong đó chi cho cải cách tiền lương là 470 nghìn tỷ đồng, điều chỉnh lương hưu là 11,1 nghìn tỷ đồng và trợ cấp ưu đãi người có công là 18 nghìn tỷ đồng.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn