Chỉ 2 đối tượng mua bán nhà đất giấy tờ viết tay được làm Sổ Đỏ năm 2024, là ai?

11:21, Thứ tư 22/05/2024

( PHUNUTODAY ) - Từ bây giờ, những hộ gia đình đã mua nhà đất thông qua việc sử dụng giấy tờ viết tay sẽ được cấp sổ đỏ trong hai trường hợp sau đây.

Theo quy định, có 2 trường hợp mua bán nhà đất giấy tờ viết tay sẽ được làm sổ đỏ trong năm 2024:

 2 trường hợp mua bán nhà đất giấy tờ viết tay sẽ được làm sổ đỏ trong năm 2024

2 trường hợp mua bán nhà đất giấy tờ viết tay sẽ được làm sổ đỏ trong năm 2024

- Trường hợp 1: Là người sử dụng đất bao gồm hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008.

- Trường hợp 2: Là người sử dụng đất là hộ gia đình hoặc cá nhân đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất quy định tại Điều 100 Luật Đất đai năm 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định 01/2017/NĐ-CP.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà đất viết giấy mua bán bằng tay:

Bước 1: Người đăng kí xin cấp sổ đỏ chuẩn bị đơn đăng kí, cấp sổ đỏ theo mẫu 04/ĐK.

Bước 2: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường để được xử lý.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa.

Bước 4: Trả kết quả. Thời gian trả kết quả trong vòng 30 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ.

Hồ sơ làm sổ đỏ cho nhà giấy tờ viết tay:

- Đơn đăng kí, cấp sổ đỏ theo mẫu 04/ĐK.

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất viết tay giữa các bên.

- Một trong những giấy tờ quy định tại Điều 100 của Luật Đất đai và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng kí về quyền sử dụng đất từ ngày 1.7.2008 đến trước ngày 1.7.2014.

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; nếu thuộc trường hợp được miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất thì phải có giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất này.

Cấp sổ đỏ cho nhà đất viết giấy mua bán bằng tay

Cấp sổ đỏ cho nhà đất viết giấy mua bán bằng tay

- Các giấy tờ về tài sản gắn liền với đất như giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, công trình xây dựng không phải là nhà ở, quyền sở hữu rừng sản xuất là rừng trồng, cây lâu năm theo quy định tại Điều 31, Điều 32, Điều 33, Điều 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP đối với trường hợp đăng kí quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất.

Thủ tục cấp sổ đỏ cho nhà đất viết giấy mua bán bằng tay:

Bước 1: Người đăng kí xin cấp sổ đỏ chuẩn bị đơn đăng kí, cấp sổ đỏ theo mẫu 04/ĐK.

Bước 2: Người sử dụng đất nộp hồ sơ tại Văn phòng đăng kí đất đai, Sở Tài nguyên và Môi trường để được xử lý.

Bước 3: Cơ quan tiếp nhận hồ sơ tiến hành thẩm định hồ sơ và xác minh thực địa.

Bước 4: Trả kết quả. Thời gian trả kết quả trong vòng 30 ngày, nếu hồ sơ hợp lệ.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc