Cổ nhân dạy: 3 kiểu hàng xóm chớ dại kết thân kẻo rước phải "họa vô đơn chí"

( PHUNUTODAY ) - "Anh em xa không bằng láng giềng gần". Quan hệ hàng xóm láng giềng vốn vô cùng quan trọng, thế nhưng đừng dại kết thân với 3 kiểu người sau.

1. Người thích đâm bị thóc, chọc bị gạo

photo1595232315433-15952323155971289742763

Người thích đi bị thóc, chóc bị gạo, chủ đề bàn tán của họ chủ yếu xoay quanh chuyện thiên hạ, nhà người ta. Nói chuyện thường ngày không nói làm gì, nhưng có những người hàng xóm, trước mặt người này là một chuyện, sau lưng họ lại là một phiên bản khác.

Trước mặt bạn, họ có thể nói những lời hay ý đẹp. Nhưng sau lưng lại nói xấu bạn đủ đường. Đây là kiểu hàng xóm hai mặt, vô cùng đáng sợ. Gặp kiểu hàng xóm thế này, chúng ta vẫn nên hạn chế tiếp xúc thì hơn, bằng không bạn rất dễ "gần mực thì đen", bị ảnh hưởng xấu bởi họ.

2. Người không muốn giúp đỡ người khác

hang xom

Cổ nhân dạy: "Anh em xa không bằng láng giềng gần". Giữa hàng xóm với nhau, ai cũng có lúc này khó khăn bất trắc, nên giúp nhau lúc hoạn nạn vốn là chuyện đương nhiên. Thế nhưng cũng có vài người hàng xóm, khi họ có chuyện thì nhờ bạn. Thế nhưng khi gia đình bạn gặp chuyện, muốn nhờ họ giúp đỡ họ lại viện ra hàng tá lý do để từ chối, thậm chí còn xa lánh bạn.

Đối với kiểu hàng xóm này, chúng ta tốt nhất nên tránh không nên thân. Kẻo làm ơn sẽ chỉ nhận lại oán.

3. Người thích buôn chuyện

Nhiều người hàng xóm có thói quenưa hóng chuyện thiên hạ, nếu không săm soi người khác họ sẽ ăn không ngon ngủ không yên. Mục đích của họ chỉ là ngồi lê đôi mách để lấy thông tin và rêu rao khắp chốn.

Những tin đồn thất thiệt, tam sao thất bản đều từ miệng họ mà ra. Để rồi chẳng mang lại ích lợi gì ngoài những ảnh hưởng tiêu cực tới nhận thức của bạn về mọi người xung quanh. Những người này chẳng có mục đích tốt đẹp gì, tốt nhất đừng nên tâm sự với họ quá nhiều.

TAGS:hàng xóm