Công chức, viên chức sau tăng lương cơ sở: Mức tăng cao nhất, thấp nhất thế nào?

( PHUNUTODAY ) - Quốc hội vừa thông qua việc tăng lương cơ sở từ 1,49 triệu đồng lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1.7.2023. Với mức tăng này, mức lương thấp nhất của công chức là bao nhiêu?

Tiền lương của cán bộ, công chức viên chức hiện nay được quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP

Cụ thể, tại Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 1.7.2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

3. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Công chức, viên chức sau tăng lương cơ sở: Mức tăng cao nhất, thấp nhất thế nào?

Theo Nghị quyết được Quốc hội thông qua vào kỳ họp cuối năm 2022, từ ngày 1/7/2023 sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Mức tăng này tương đương với 20,8% so với mức lương cơ sở hiện hành đang áp dụng là 1,49 triệu đồng/tháng.

Theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP, tiền lương công chức, viên chức được tính theo công thức: Tiền lương = Lương cơ sở x Hệ số lương

Chẳng hạn, công chức đang có hệ số lương khởi điểm là 2.34. Nếu tính theo mức lương cơ sở hiện hành 1,49 triệu đồng thì tiền lương công chức này nhận được là 3,486 triệu đồng/tháng (2.34 x 1,49).

Nếu tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng từ ngày 1/7, thì tiền lương công chức này là 4,212 triệu đồng/tháng (2.34 x 1,8).

Như vậy, nếu áp dụng mức lương mới thì thu nhập của công chức trong trường hợp này tăng 725.400 đồng/tháng.

Theo thang bảng lương, hiện công chức được chia làm các loại A; B và C.

Trong đó, công chức loại A có 4 loại: A0, A1, A2, A3

Loại A3 được chia làm hai nhóm:

Nhóm 1 hệ số thấp nhất - Bậc 1 là 6,2; còn bậc 6 cao nhất là hệ số 8.

Nhóm 2, bậc 1 thấp nhất là 5,75 và bậc 6 cao nhất 7,55.

Với công chức loại A2 cũng được chia làm 2 nhóm, mức hệ số dao động từ hệ số 4 – 6,78.

Còn công chức loại A1, được chia làm 9 bậc, mức hệ số dao động từ 2,34 – 4,98.

Công chức loại A0 chia làm 10 bậc, hệ số mức thấp nhất 2,1 và cao nhất 4,89.

Với công chức loại B, bậc 1 có hệ số 1,86 và bậc 12 cao nhất là 4,06.

Còn công chức loại C, được chia là 3 nhóm: Nhóm 1 có hệ số bậc 1 là 1,65 và bậc 12 cao nhất là 3,63; nhóm 2 hệ số từ 1,5 – 3,48 và nhóm 3 hệ số dao động từ 1,35 – 3,33.

Căn cứ vào thang bảng lương như vậy, mức tăng lương cao nhất thuộc công chức loại A3, bậc 6, hệ số 8, với mức tăng từ 11,92 triệu lên 14,40 triệu đồng/tháng, từ ngày 1/7.

Mức tăng ít nhất thuộc về công chức loại C, bậc 1 với hệ số 1,35 và mức lương sẽ tăng từ 2,011 triệu lên 2,43 triệu đồng/tháng, từ 1/7.