Danh mục 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2024: Đó là những loại bệnh nào?

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định, có 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2024, không nhận vào quân thường trực. Đó là những loại bệnh nào?

Đủ điều kiện sức khoẻ là điều kiện tiên quyết để công dân có thể tham gia nghĩa vụ quân sự. Theo quy định, có 10 loại bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự 2024, không nhận vào quân thường trực. Đó là những loại bệnh nào?

Vì sao phải khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự?

Theo quy định tại Khoản 1, Điều 4 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, nghĩa vụ quân sự không chỉ là một trách nhiệm pháp lý mà còn là một cam kết vẻ vang của công dân đối với sự phục vụ trong Quân đội nhân dân Việt Nam. Để có thể tham gia nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ quân sự, công dân phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn về sức khỏe. Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không chỉ là một bước quan trọng mà còn là điều kiện tiên quyết để đảm bảo sức khỏe tốt nhất cho những người tham gia hoạt động quân sự.

Khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự không chỉ giúp đánh giá tình trạng sức khỏe hiện tại của công dân mà còn nhấn mạnh vai trò quan trọng của sức khỏe trong quá trình phục vụ quân sự.

kham-sk-nghia0vu-1

Danh mục 10 bệnh được miễn tham gia nghĩa vụ quân sự

Thông tư 105/2023/TT-BQP ngày 6/12/2023 của Bộ Quốc phòng quy định tiêu chuẩn sức khỏe, khám sức khỏe cho các đối tượng thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng, trong đó quy định các bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự.

Danh mục các bệnh được miễn nghĩa vụ quân sự năm 2024 là những bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự, không nhận vào quân thường trực. Bao gồm các bệnh như sau:

+ Tâm thần

+ Động kinh

+ Bệnh Parkinson

+ Mù một mắt

+ Điếc

+ Di chứng do lao xương khớp

+ Di chứng do phong

+ Các bệnh lý ác tính (U ác, bệnh máu ác tính)

+ Người nhiễm HIV

+ Người khuyết tật mức độ đặc biệt nặng và nặng

Quy định về sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự từ ngày 1/1/2024

Thông tư 105/2023/TT-BQP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/01/2024 thay thế Thông tư liên tịch 16/2016/TTLT-BYT-BQP.

Điều 7 Thông tư 105/2023/TT-BQP quy định về sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự như sau: Trạm y tế cấp xã thực hiện sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự dưới sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Trung tâm y tế cấp huyện hoặc Bệnh viện đa khoa cấp huyện; giám sát của Ban Chỉ huy quân sự cấp huyện.

+ Nội dung sơ tuyển sức khỏe

- Khai thác tiền sử bệnh tật bản thân và gia đình;

- Phát hiện những trường hợp không đủ sức khỏe về thể lực, dị tật, dị dạng quy định tại Mục I, Mục II Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP; những bệnh thuộc diện miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự quy định tại Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

kham-sk-nghia0vu-3

+ Quy trình sơ tuyển sức khỏe

- Căn cứ kế hoạch tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ của Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp huyện, Ban Chỉ huy quân sự cấp xã lập danh sách và gọi khám sơ tuyển đối với công dân thuộc diện khám sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự trên địa bàn quản lý;

- Tổ chức sơ tuyển sức khỏe theo quy định;

- Hoàn chỉnh thông tin sức khỏe của công dân được gọi khám sơ tuyển sức khỏe thực hiện nghĩa vụ quân sự theo Mẫu 2 Phụ lục V ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP;

- Lập danh sách công dân mắc các bệnh thuộc danh mục bệnh miễn đăng ký nghĩa vụ quân sự theo Mục III Phụ lục I ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP, báo cáo Hội đồng nghĩa vụ quân sự cấp xã;

- Tổng hợp, thống kê, báo cáo kết quả sơ tuyển sức khỏe theo Mẫu 2a; Mẫu 2k Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 105/2023/TT-BQP.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.vn copy link