Đời người tâm còn chưa thiện phong thủy cũng vô ích, bất hiếu cha mẹ, thờ Thần vô ích

( PHUNUTODAY ) - Sống ở đời có nhiều lúc mọi chuyện chẳng diễn ra đúng như ý mình. Việc chúng ta tưởng rằng có lợi hóa ra lại vô ích. Hãy đọc những điều dưới đây, bạn sẽ rõ nguyên do.

Tâm chưa thiện, phong thủy cũng vô ích

Cái đạo của việc học làm những việc quốc gia đại sự chính là làm rạng rỡ cái đức sáng của mình, là làm cho dân thay đổi tốt lên, là đạt đến và dừng nơi thiện chí. Nếu trong lòng còn có điều bất thiện, trái với đạo lý thì rõ ràng đang tự chuốc lấy diệt vong. Là Người sống bất thiện, làm chuyện bất nghĩa thì người đó không những mắc tội mà còn làm tổn hại đến con cháu.

Chọn được phong thủy tốt, mảnh đất đẹp là nơi dưỡng phúc khí, tài lộc. Nhưng cái gốc của phong thủy không phải ở long mạch mà chính là ở lòng người.

Anh em bất hòa, bạn bè vô ích

Cổ nhân có câu: Người trong thiện hạ không bằng tình anh em. Trong gia đình, cha mẹ là gốc rễ, anh em là cánh lá. Chỉ có anh chị em giúp đỡ nhau thì gia đình mới hưng thịnh. Rất nhiều người ra ngoài tiếp đãi bạn bè, lịch sự đúng mực. Nhưng khi đối với anh chị em thì lại khó mà thổ lộ hết lòng.

hieu-4-7f2606a0

Bất hiếu với cha mẹ, thờ Thần cũng vôc ích

Hiếu đễ chính là cái gốc để làm người. Trăm đức hạnh thì chứ hiếu là đứng đầu. Một người cho dù có thành tựu đến mấy nhưng nếu sống bất hiếu với cha mẹ thì mọi vinh quang kia cũng trở nên vô nghĩa. Nếu bất hiếu với cha mẹ thì cho dù có kinh cẩn với Thần thế nào cũng chỉ là giả dối.

Lòng dạ cao ngạo, học rộng vô ích

ss3qkd-20170913-tu-tuong-biet-du-cua-lao-tu-con-duong-ngan-nhat-den-hanh-phuc

Tự mãn chính là việc đang tự chuốc lấy những tổn hại, ngược lại thì khiêm tốn lại có rất nhiều cái lợi. Đọc sách học rộng để làm gì, để thông hiểu cổ kim, để tung hoành ngang dọc, biết đóng biết mở. Người càng có học thức thâm sâu càng là người sống khiêm tốn. Nếu lấy học rộng để khoe khoang thì vẫn chưa lĩnh hội được cảnh giới cao nhất của việc học.

Lấy bừa của người, bố thí cũng vô ích

Khổng Tử có nói: Bất nghĩa mà giàu và vàng, đối với ta như phù vân. Người quân tử quý của cải, để có được của cả phải thuận theo đảo''. Việc lấy bừa của cải của người khác chính là bất ghĩ. Không có công lao mà nhận lộc, vơ đầy túi thăm đều là hành vi bất nghĩa.

Lấy bừa của người rồi đi bố thí, nói theo cách mĩ miều là mượn hoa dâng Phật thì chỉ là giả thiện mà thôi.