Hướng dẫn chi tiết thủ tục nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ, người lao động cần biết

( PHUNUTODAY ) - Hiện nay, rất nhiều địa phương đang triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ. Người lao động cần thực hiện một số thủ tục để nhận được khoản tiền này.

Cách nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ cho người lao động tại Hà Nội

Theo báo Quân đội Nhân dân, mới đây, UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 1426/QĐ-UBND về việc thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động sinh sống trên địa bàn thành phố trên cơ sở thực hiện Quyết định 08/2022/QĐ-TTg của Chính phủ. Quyết định nêu rõ nguyên tắc, đối tượng, điều kiện, mức hỗ trợ, thời gian và phương thức chi trả.

Người lao động đang làm việc trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực kinh tế trọng điểm đề nghị nhận hỗ trợ theo hồ sơ, thủ tục như sau:

- Hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê trọ thực hiện theo quy định Quyết định 08/2022/QĐ-TTg, bao gồm:

+ Mẫu đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà - Mẫu số 01 của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg (người lao động tự chuẩn bị);

+ Danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà - Mẫu số 02 của Quyết định 08/2022/QĐ-TTg (Doanh nghiệp tổng hợp).

thu-tuc-ho-tro-tien-thue-nha-tro-01

- Thủ tục đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà với người lao động ở Hà Nội

Bước 1: Người lao động có nhu cầu hỗ trợ gửi đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà (Mẫu số 01) về cho doanh nghiệp tổng hợp. Người lao động phải chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin theo khoản 1 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Bước 2: Doanh nghiệp tổng hợp danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ (Mẫu số 02) và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc. Nếu có ý kiến phản ánh về đối tượng và điều kiện hỗ trợ, doanh nghiệp phải tiến hành xác minh đảm bảo đúng đối tượng và điều kiện hỗ trợ theo quy định tại Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg trong 02 ngày làm việc.

Bước 3: Doanh nghiệp gửi danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ đã tổng hợp hoàn chỉnh đến cơ quan BHXH nơi doanh nghiệp trích nộp BHXH để xác nhận người lao động đang tham gia BHXH bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động theo khoản 2, 3 Điều 4 Quyết định 08/2022/QĐ-TTg.

Bước 4: Sau khi xác nhận tình trạng tham gia BHXH của người lao động, doanh nghiệp gửi hồ sơ đến UBND cấp huyện nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp có thể gửi hồ sơ đề nghị hỗ trợ gộp 2 tháng hoặc 3 tháng.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ chậm nhất đến hết ngày 15/8/2022.

Bước 5: UBND cấp huyện tiếp nhận và giải quyết hồ sơ cho người lao động. UBND cấp huyện phê duyệt danh sách và chia trẻ kinh phí hỗ trợ cho phía doanh nghiệp. Trường hợp không phê duyệt phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Sau khi ban hành Quyết định, UBND cấp huyện giao phòng Lao động, Thương binh và Xã hội thực hiện chi trả trong thời gian 2 ngày làm việc. Trong 2 ngày làm việc kể từ ngày nhận được kinh phí hỗ trợ của UBND cấp huyện, doanh nghiệp thực hiện chi trả cho người lao động.

thu-tuc-ho-tro-tien-thue-nha-tro-02

Cách nhận tiền hỗ trợ tiền thuê nhà trọ đối với người lao động ở TP.HCM

Theo Thanh niên, ngày 10/5, UBND thành phố Hồ Chí Minh cũng đưa ra hướng dẫn chi tiết về đối tượng thụ hưởng, trình tự, thủ tục liên quan chính sách hỗ trợ người lao động tiền thuê nhà theo Quyết định 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Hồ sơ nhận tiền hỗ trợ thuê nhà gồm danh sách người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà có xác nhận của cơ quan BHXH. Trường hợp trong danh sách có người lao động không thuộc đối tượng tham gia BHXH bắt buộc thì hồ sơ phải có thêm bản sao danh sách trả lương của tháng liền kề trước thời điểm doanh nghiệp lập danh sách xin hỗ trợ tiền thuê trọ.

Thủ tục thực hiện gồm các bước:

Bước 1: Người lao động đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà theo Mẫu số 01 kèm theo Quyết định 08, chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin và gửi doanh nghiệp tổng hợp.

Bước 2: Doanh nghiệp tổng hợp danh sách (theo Mẫu số 02) và niêm yết công khai tại nơi làm việc ít nhất 3 ngày làm việc. Nếu có ý kiến phản ánh, doanh nghiệp phải tiến hành xác minh trong vòng 2 ngày làm việc.

Bước 3: Doanh nghiệp gửi danh sách đến cơ quan BHXH để xác nhận tham gia BHXH bắt buộc. Doanh nghiệp chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực thông tin của người lao động và đề nghị hỗ trợ thuê nhà theo từng tháng; có thể đề nghị cơ quan BHXH xác nhận gộp 2 hoặc 3 tháng.

Bước 4: BHXH TP.HCM xác nhận việc tham gia BHXH bắt buộc của người lao động trong 2 ngày làm việc kể từ khi nhận được đề nghị.

Bước 5: Doanh nghiệp tổng hợp và gửi hồ sơ đến UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức - nơi đặt trụ sở chính hoặc chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm sản xuất, kinh doanh.

Hạn cuối tiếp nhận hồ sơ đến hết ngày 15/8/2022.

Trong 3 ngày kể từ khi nhận được hồ sơ đầy đủ, UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức sẽ hoàn tất thẩm định, phê duyệt dnah sách và kinh phí hỗ trợ theo UBND TP. HCM đồng thời chỉ đạo thực hiện chuyển kinh phí cho doanh nghiệp để chi trả cho người lao động.

Nếu không được phê duyệt, UBND các quận, huyệt và TP. Thủ Đức sẽ có văn bản trả lời cho doanh nghiệp và nêu rõ lý do.

Trong 2 ngày kể từ khi nhận được kinh phí hỗ trợ, doanh nghiệp sẽ thực hiện chi trả cho người lao động.

Người Hà Nội và TP. HCM, một số tỉnh như Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tiền Giang, Đồng Nai… cũng đang triển khai chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người lao động theo Quyết định 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Chính phủ. 

Mức hỗ trợ cụ thể theo Quyết định 08:

- Người lao động đang làm việc trong doanh nghiệp, có ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/2/2022 đến ngày 30/6/2022 sẽ nhận mức 500.000 đồng/người/tháng

- Người lao động trở lại thị trường và đảm bảo điều kiện có ở thuê, ở trọ trong khoảng thời gian từ ngày 1/4/2022 đến ngày 30/6/2022 nhận mức hỗ trợ tiền thuê nhà 1 triệu đồng/người/tháng.

Thời gian hỗ trợ tối đa 3 tháng.