Loại giấy tờ quan trọng phải có khi xin cấp sổ đỏ lần đầu: Người dân cần nắm rõ

( PHUNUTODAY ) - Thủ tục xin cấp sổ đỏ có sự thay đổi, người dân nên nắm rõ các loại giấy tờ cần có và khoản phí cần nộp để được cấp sổ đỏ lần đầu một cách thuận lợi.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất là một giấy tờ quan trọng minh chứng cho quyền lợi hợp pháp của người dân với đất đai. Thủ tục xin cấp sổ đỏ có sự thay đổi, người dân nên nắm rõ các loại giấy tờ cần có và khoản phí cần nộp để được cấp sổ đỏ lần đầu một cách thuận lợi.

Sổ đỏ, sổ hồng là gì?

so-do-1

Sổ đỏ, sổ hồng là cách nói dân dã người dân dùng để gọi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất dựa theo màu sắc bìa của giấy chứng nhận.

Theo quy định tại Khoản 16 Điều 3 Luật Đất đai 2013: "Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất là chứng thư pháp lý để Nhà nước xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, tài sản khác gắn liền với đất hợp pháp của người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất".

Giấy tờ cần có khi xin cấp sổ đỏ lần đầu

Khi xin cấp sổ đỏ lần đầu, người làm đơn cần có những giấy tờ như sau:

- Đơn đăng kí, cấp sổ đỏ theo mẫu.

- Một trong những giấy tờ quy định tại Điều 100 Luật Đất đai 2013 và Điều 18 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Đối với trường hợp đăng kí về quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất cần nộp một trong các giấy tờ quy định tại các Điều 31, 32, 33 và 34 Nghị định 43/2014/NĐ-CP.

- Báo cáo kết quả rà soát hiện trạng sử dụng đất đối với trường hợp tổ chức trong nước, cơ sở tôn giáo đang sử dụng đất từ trước ngày 1.7.2004 theo mẫu.

- Chứng từ thực hiện nghĩa vụ tài chính; giấy tờ liên quan đến việc miễn, giảm nghĩa vụ tài chính về đất đai, tài sản gắn liền với đất (nếu có).

- Trường hợp có đăng kí quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề phải có hợp đồng hoặc văn bản thỏa thuận hoặc quyết định của Tòa án nhân dân về việc xác lập quyền sử dụng hạn chế thửa đất liền kề, kèm theo sơ đồ thể hiện vị trí, kích thước phần diện tích thửa đất mà người sử dụng thửa đất liền kề được quyền sử dụng hạn chế.

so-do-2

Chi phí xin cấp sổ đỏ lần đầu mới nhất

Người dân xin cấp sổ đỏ lần đầu nộp các khoản tiền như sau: Lệ phí trước bạ, lệ phí cấp sổ đỏ, tiền sử dụng đất (nếu có), phí thẩm định hồ sơ. Lưu ý, tiền sử dụng đất không phải tất cả các trường hợp khi được cấp sổ đỏ đều phải nộp.

- Về khoản lệ phí trước bạ xác định theo Nghị định 10/2022/NĐ-CP và Thông tư 13/2022/TT-BTC.

Cách xác định lệ phí trước bạ phải nộp như sau: Lệ phí trước bạ phải nộp = 0,5% x Giá tính lệ phí trước bạ.

Giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại Bảng giá đất do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành theo quy định của pháp luật về đất đai tại thời điểm kê khai lệ phí trước bạ. Trường hợp giá nhà, đất tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà cao hơn giá do UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương ban hành thì giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà, đất là giá tại hợp đồng chuyển quyền sử dụng đất, hợp đồng mua bán nhà.

- Lệ phí cấp sổ đỏ, theo Khoản 5 Điều 3 Thông tư 85/2019/TT-BTC sẽ được từng tỉnh, thành phố quy định riêng.

- Đối với khoản phí thẩm định hồ sơ cấp sổ đỏ cũng sẽ do Hội đồng nhân dân tỉnh quy định. Ngoài ra, người dân có thể phải nộp thêm tiền đo đạc.