Lương cơ bản 5,3 triệu đồng, đóng đủ BHXH 30 năm lương hưu nhận được là bao nhiêu?

23:02, Chủ nhật 16/10/2022

( PHUNUTODAY ) - Bà Lan là công nhân lâm nghiệp, lương cơ bản 5,3 triệu đồng, đóng bảo hiểm xã hội 30 năm. Tháng 11.2023 bà đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Vậy lương hưu hàng tháng của bà được nhận bao nhiêu?

Bà Lan là công nhân lâm nghiệp, lương cơ bản 5,3 triệu đồng, đóng bảo hiểm xã hội 30 năm. Tháng 11.2023 bà đủ tuổi nghỉ hưu theo quy định. Vậy lương hưu hàng tháng của bà được nhận bao nhiêu?

Về vấn đề lương hưu, Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định như sau:

1. Từ ngày Luật này có hiệu lực thi hành cho đến trước ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này tương ứng với 15 năm đóng bảo hiểm xã hội, sau đó cứ thêm mỗi năm thì tính thêm 2% đối với nam và 3% đối với nữ; mức tối đa bằng 75%.

dong-BHXH- 15-nam-co-duoc-huong-luong-huu-không-muc-luong-huu-la-bao-nhieu_3

2. Từ ngày 1.1.2018, mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 54 của Luật này được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này và tương ứng với số năm đóng bảo hiểm xã hội như sau:

a) Lao động nam nghỉ hưu vào năm 2018 là 16 năm, năm 2019 là 17 năm, năm 2020 là 18 năm, năm 2021 là 19 năm, từ năm 2022 trở đi là 20 năm;

b) Lao động nữ nghỉ hưu từ năm 2018 trở đi là 15 năm.

Sau đó cứ thêm mỗi năm, người lao động quy định tại Điểm a và Điểm b khoản này được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%.

3. Mức lương hưu hằng tháng của người lao động đủ điều kiện quy định tại Điều 55 của Luật này được tính như quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều này, sau đó cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi.

luong-co-ban5 tr-dong-bhxh-du-30-na-nhan-luong-huu-bao-nhieu_3

4. Mức lương hưu hằng tháng của lao động nữ đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại khoản 3 Điều 54 được tính theo số năm đóng bảo hiểm xã hội và mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội như sau:

Đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội quy định tại Điều 62 của Luật này. Từ đủ 16 năm đến dưới 20 năm đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm đóng tính thêm 2%.

5. Mức lương hưu hằng tháng thấp nhất của người lao động tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định tại Điều 54 và Điều 55 của Luật này bằng mức lương cơ sở, trừ trường hợp quy định tại Điểm i Khoản 1 Điều 2 và Khoản 3 Điều 54 của Luật này.

6. Chính phủ quy định chi tiết Điều này

luong-co-ban5 tr-dong-bhxh-du-30-na-nhan-luong-huu-bao-nhieu_2

Như vậy, bà nghỉ hưu từ tháng 11.2023, có 30 năm đóng bảo hiểm xã hội, phần trăm lương hưu của bà được tính như sau:

- 15 năm đầu tương ứng với 45%.

- 15 năm tiếp theo tương ứng với 15%x2 = 30%.

Tổng số phần trăm lương hưu của bà là 45% + 30% = 75%.

Tuy nhiên, bà có mức lương cơ bản là 5,3 triệu đồng không nêu rõ tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội trong vòng 30 năm cụ thể là bao nhiêu. Mức lương hưu bà nhận được sẽ là 75% của tiền lương bình quân đóng bảo hiểm xã hội. Nếu mức lương bình quân tháng đóng bảo hiểm xã hội của bà là 5,3 triệu đồng thì lương hưu sẽ được tính là 75% x 5,3 triệu đồng = 3,975 triệu đồng/tháng.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm