Mất CCCD gắn chíp, đến đâu để xin cấp lại?

( PHUNUTODAY ) - Để được cấp lại CCCD gắn chip đã bị mất, người dân cần thực hiện những bước dưới đây.

Xin cấp lại CCCD gắn chip bị mất ở đâu?

Khoản 1 Điều 10 Thông tư 59/2021/TT-BCA quy định công dân trực tiếp đến cơ quan Công an có thẩm quyền tại nơi thường trú, tạm trú để đề nghị cấp lại thẻ CCCD bị mất.

Công dân có thể đăng ký thời gian, địa điểm đề nghị cấp lại thẻ CCCD bị mất qua Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công Bộ Công an. Trường hợp này, công dân sẽ lựa chọn dịch vụ, kiểm tra thông tin cá nhân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư. Nếu các thông tin đã chính xác, hệ thống sẽ tự động chuyển đề nghị của công dân về cơ quan Công an nơi công dân đề nghị.

cccd-an-chip-01

Thủ tục cấp lại CCCD gắn chip bị mất

Điều 10, 11 Thông tư 59/2021/TT-BCA, Điều 4, 5, 6 Thông tư 60/2021/TT-BCA quy định thủ tục cấp lại CCCD gắn chip được thực hiện như sau:

Bước 1: Công dân đến cơ quan Công an có thẩm quyền tiếp nhận đề nghị cấp thẻ CCCD tại nơi thường trú, tạm trú để yêu cầu được cấp thẻ CCCD.

Bước 2: Cơ quan Công an tiếp nhận yêu cầu

Cán bộ tiếp nhận đề nghị tìm kiếm thông tin công dân trong Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để lập hồ sơ cấp thẻ. Nếu chưa có thông tin trong Cơ sở dữ liệu thì công dân phải xuất trình một trong các loại giấy tờ hợp pháp chứng minh nội dung thông tin nhân thân.

Bước 3: Chụp ảnh, thu thập vân tay và in Phiếu thu nhận thông tin

Cán bộ tiến hành mô tả đặc điểm nhân dạng của công dân, chụp ảnh, thu thập vân tay để in trên Phiếu thu nhận thông tin CCCD cho công dân kiểm tra, ký tên.

Lưu ý: Ảnh chân dung của công dân khi làm thủ tục cấp thẻ CCCD là ảnh màu, phông nền trắng, chụp chính diện, đầu để trần, rõ mặt, rõ hai tai, không đeo kính; trang phục, tác phong nghiêm túc, lịch sự.

Đối với trường hợp công dân theo tôn giáo, dân tộc thì được mặc lễ phục tôn giáo, trang phục dân tộc đó. Nếu có khăn đội đầu thì được giữ nguyên nhưng phải đảm bảo rõ mặt, rõ hai tai.

Bước 4: Thu lệ phí cấp thẻ theo quy định.

Bước 5: Công dân nhận giấy hẹn trả kết quả và nhận kết quả theo giấy hẹn.

Thời hạn giải quyết là tối đa 08 ngày làm việc. Thời gian trả kết quả là từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, tết); nơi trả kết quả tại cơ quan Công an nơi tiếp nhận hồ sơ hoặc trả qua đường bưu điện.

cccd-an-chip-02

Lệ phí cấp CCCD gắn chip

Điều 4 Thông tư 59/2019/TT-BTC quy định mức thu lệ phí cấp thẻ CCCD như sau:

- Chuyển từ Chứng minh nhân dân 9 số (CMND), CMND 12 số sang cấp thẻ CCCD: 30.000 đồng/thẻ CCCD.

- Đổi thẻ CCCD khi bị hư hỏng không sử dụng được; thay đổi thông tin về họ, chữ đệm, tên; đặc điểm nhân dạng; xác định lại giới tính, quê quán; có sai sót về thông tin trên thẻ; khi công dân có yêu cầu: 50.000 đồng/thẻ CCCD.

- Cấp lại thẻ CCCD khi bị mất thẻ CCCD, được trở lại quốc tịch Việt Nam theo quy định của Luật quốc tịch Việt Nam: 70.000 đồng/thẻ CCCD.