Mới: Mức lương hưu tối thiểu và công thức tính lương hưu 2023 chi tiết sau khi tăng lương cơ sở

10:22, Chủ nhật 13/11/2022

( PHUNUTODAY ) - Người lao động tham gia BHXH nếu đóng BHXH từ đủ 20 năm trở lên và đáp ứng về độ tuổi nghỉ hưu thì được giải quyết chế độ hưu trí. Lương cơ sở tăng thì mức lương hưu 2023 cũng sẽ tăng theo.

Tăng lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng từ 1-7-2023

Cụ thể tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng chính thức vào ngày 1-7-2023.

(Mức lương cơ sở đang áp dụng hiện nay là 1,49 triệu đồng/tháng)

Từ ngày 1-7-2023, tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội

Cùng với chính sách tăng lương cơ sở, Quốc hội còn quyết định:

- Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo và hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp;

- Tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị và tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

download (14) (1)

Lương hưu thay đổi thế nào sau khi điều chỉnh lương cơ sở?

Công thức tính mức hưởng lương hưu hiện tại theo quy định tại Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Mức hưởng lương hưu hàng tháng = Tỷ lệ hưởng lương hưu x Mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH

Căn cứ theo quy định tại Điều 56, Điều 71 Luật BHXH năm 2014 thì mức hưởng lương hưu thấp nhất khi tham gia BHXH bắt buộc là bằng mức lương cơ sở.

Phương án tăng lương hưu lên 1,8 triệu đồng/tháng đã được Quốc hội đã thông qua tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 chiều nay 11/11/2023. Và mức lương cơ sở này chính thức được áp dụng từ ngày 01/7/2023. Khi mức lương cơ sở tăng lên 1,8 triệu đồng/tháng cũng sẽ tăng mức bình quân tiền lương đóng BHXH, đồng thời tăng lương hưu hiện hưởng hàng tháng của cán bộ, người về hưu.

Như vậy, mức lương cơ sở tăng thì mức lương hưu cũng sẽ tăng, tương tự mức lương hưu tối đa cũng vì thế mà tăng theo.

Theo đó, mức hưởng lương hưu thấp nhất của người lao động tham gia BHXH bắt buộc nghỉ hưu năm 2023 cũng sẽ tăng. Cụ thể là, mức hưởng lương hưu tối thiểu sẽ tăng từ 1,49 triệu đồng/tháng lên thành 1,8 triệu đồng/tháng từ 01/7/2023.

Cũng tại Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 còn đề cập đến việc tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội đối tượng do ngân sách nhà nước đảm bảo, đồng hời hỗ trợ thêm đối với người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp.

Như vậy, từ tháng 07/2023 lương hưu 2023 của các đối tượng hưởng lương hưu cũng được cải thiện đáng kể.

Quy định về độ tuổi nghỉ hưu năm 2023

Theo Điều 169 Bộ luật Lao động 2019 thì người lao động nếu bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định về bảo hiểm xã hội thì được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

Độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo lộ trình điều chỉnh là cho đến khi:

- Đủ 62 tuổi đối với lao động nam (vào năm 2028)

- Đủ 60 tuổi đối với lao động nữ (vào năm 2035)

Căn cứ khoản 2 Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP thì độ tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường vào mỗi năm như sau:

Empty
Empty

Như vậy, độ tuổi nghỉ hưu năm 2023 của lao động nam là 60 tuổi 9 tháng, lao động nữ là 56 tuổi.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc