Tăng lương cơ sở lên 1,8 triệu đồng/tháng từ 1/7/2023: Bảng lương chi tiết của cán bộ công chức

08:00, Thứ bảy 12/11/2022

( PHUNUTODAY ) - Từ ngày 1/7/2023 thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

Lương cán bộ, công chức sẽ tăng từ 01/7/2023

Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 vào chiều 11/11/2022. Tại nội dung Nghị quyết của Quốc hội quyết nghị từ ngày 01/7/2023:

- Sẽ thực hiện tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức lên mức 1,8 triệu đồng/tháng.

- Tăng 12,5% lương hưu, trợ cấp BHXH đối tượng do ngân sách Nhà nước đảm bảo

- Người nghỉ hưu trước năm 1995 có mức hưởng thấp sẽ được hỗ trợ thêm.

Ngoài ra, cũng sẽ tăng mức chuẩn trợ cấp người có công bảo đảm không thấp hơn mức chuẩn hộ nghèo khu vực thành thị, tăng 20,8% chi các chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Từ ngày 01/01/2023, thực hiện điều chỉnh tăng phụ cấp ưu đãi nghề đối với cán bộ y tế dự phòng và y tế cơ sở theo Kết luận số 25-KL/TW ngày 30/12/2021 của Bộ Chính trị.

1530-download-2115 (1)

Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù đối với các cơ quan, đơn vị đang thực hiện các cơ chế tài chính, thu nhập đặc thù ở Trung ương được cấp có thẩm quyền quy định đối với một số cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước cho tới khi thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21-5-2018 của Hội nghị lần thứ bảy, Ban chấp hành Trung ương khóa XII; mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hằng tháng tính theo mức lương cơ sở 1,8 triệu đồng/tháng kể từ ngày 1-7-2023 theo cơ chế đặc thù bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm bình quân năm 2022 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương theo ngạch, bậc khi nâng bậc, nâng ngạch).

Như vậy, khi áp dụng mức lương cơ sở mới từ 01/7/2023, mức lương thực hưởng của cán bộ công chức 2023 cũng sẽ được cải thiện.

Bảng lương cán bộ công chức 2023 từ 01/7/2023

Theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP thì mức lương cán bộ công chức được tính như sau:

Mức lương = Mức lương cơ sở x hệ số lương hiện hưởng.

Như vậy, khi mức lương cơ sở tăng từ 01/07/2023 thì bảng lương cán bộ công chức 2023 sẽ như sau:

Empty
Empty
Empty
Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Ngọc