Năm 2023-2024: Chỉ duy nhất trường hợp này mua bán nhà đất giấy tờ viết tay được cấp sổ đỏ

( PHUNUTODAY ) - Theo quy định của Luật đất đai thì có 2 trường hợp dưới đây dù mua bán bằng giấy tờ viết tay cũng sẽ được cấp sổ đỏ.

Sổ đỏ là gì?

Sổ đỏ chính là một tên gọi khác của Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Sổ đỏ là một tài sản có giá trị được người dân vô cùng quan tâm. Tuy nhiên, trước đây có rất nhiều trường hợp người dân do chưa nắm được pháp luật hoặc do thiếu hiểu biết nên chỉ mua bán nhà đất thông qua giấy tờ viết tay. Bởi vậy, việc mua bán này nếu muốn hợp thức hoa cần phải được cấp sổ đỏ và được pháp luật công nhận. Theo quy định thì có 2 trường hợp mua bán nhà đất bằng giấy tờ viết tay dưới đây sẽ được cấp sổ đỏ người dân nên biết sớm kẻo thiệt thòi.

Trường hợp nào khi mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp sổ đỏ

Trường hợp nào khi mua bán nhà đất giấy viết tay được cấp sổ đỏ

2 trường hợp mua bán nhà đất giấy tờ viết tay được cấp sổ đỏ

Theo Nghị định 01/2017/NĐ-CP thì người sử dụng đất có đất được mua, tặng cho bằng giấy viết tay thuộc một trong 2 trường hợp sau đây và không thuộc trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 82 Nghị định 43/2014/NĐ-CP được thực hiện thủ tục đăng ký đất đai, cấp sổ đỏ lần đầu mà không phải làm thủ tục chuyển quyền sử dụng đất:

- Trường hợp 1: Những trường hợp đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất trước ngày 1/1/2008

- Trường hợp 2: Những trường hợp mà người sử dụng đất đang sử dụng đất do nhận chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất từ ngày 1/1/2008 đến trước ngày 1/7/2014 mà có giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định.

Như vậy, với những người dân có đất tài sản gắn liền với đất mà thuộc các trường hợp trên mà có giấy tờ viết tay chuyển nhượng thì hoàn toàn vẫn có thể làm được sổ đỏ. Người dân khi muốn được cấp sổ đỏ thì cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ xin cấp số đỏ trong đó có giấy tờ viết tay chuyển nhượng để nộp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền để được giải quyết và cấp số đỏ.

Bên cạnh đó, người dân còn có thể đề nghị Tòa án tuyên công nhận hợp đồng viết tay nếu chứng minh được giao địch hoàn thành, bạn đã thanh toán hai phần ba nghĩa vụ, các chủ thể ký kết đầy đủ theo điều 129 Bộ luật Dân sự. Trên cơ sở bản án hiệu lực pháp luật, bạn hoàn toàn kê khai cấp sổ đỏ trong tương lai.