Năm 2023 có được rút BHXH 1 lần không? Những quy định hưởng BHXH 1 lần người lao động cần biết

( PHUNUTODAY ) - Việc có được rút BHXH 1 lần không hay nghỉ việc bao lâu được rút BHXH 1 lần là vấn đề mà nhiều người lao động quan tâm.

BHXH 2023 có được rút 1 lần không

Theo Luật BHXH 2014 và các quy định hướng dẫn liên quan thì bảo hiểm xã hội là sự bảo đảm thay thế hoặc bù đắp một phần thu nhập của người lao động khi họ bị giảm hoặc mất thu nhập do ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, hết tuổi lao động hoặc chết, trên cơ sở đóng vào quỹ bảo hiểm xã hội.

Và BHXH 1 lần là một trong các chế độ người lao động sẽ được hưởng khi đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của pháp luật.

Người lao động hoàn toàn có thể yêu cầu được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau:

- Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định nhưng chưa đủ 20 năm đóng BHXH.

Hoặc lao động nữ là người hoạt động chuyên trách hoặc không chuyên trách ở xã, phường, thịt trấn tham gia BHXH đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định mà chưa đủ 15 năm đóng BHXH và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

- Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH và không tiếp tục đóng BHXH.

Nghỉ việc bao lâu được rút BHXH 1 lần?

Căn cứ khoản 1 Điều 1 Nghị quyết 93/2015/QH13 người lao động được bảo lưu thời gian đóng BHXH để đủ điều kiện hưởng lương hưu nhằm bảo đảm cuộc sống khi hết tuổi lao động theo quy định của Luật BHXH 2014.

Nếu người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc, người tham gia BHXH tự nguyên sau một năm không tiếp tục đóng BHXH mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH khi có yêu cầu thì được nhận BHXH 1 lần.

Như vậy, người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau 1 năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được nhận BHXH 1 lần nếu có yêu cầu.

Hồ sơ rút BHXH 1 lần

Người lao động nộp một bộ hồ sơ đề nghị hưởng BHXH 1 lần đến cơ quan BHXH (cấp huyện hoặc cấp tỉnh) nơi đang cư trú để được giải quyết chế độ theo quy định; hồ sơ bao gồm:

- Đơn đề nghị hưởng BHXH một lần.

- Sổ BHXH.

Khi đi làm thủ tục, người lao động lưu ý cần mang theo chứng minh nhân dân, căn cước công dân để xuất trình khi có yêu cầu.

Rút BHXH 1 lần năm 2023 được bao nhiêu tiền?

Mức hưởng BHXH 1 lần được tính theo số năm đã đóng BHXH, cứ mỗi năm được tính như sau:

- 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng trước năm 2014.

- 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH cho những năm đóng từ 2014 trở đi.

- Trường hợp thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm thì mức hưởng BHXH được tính bằng 22% của các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH, mức tối đa bằng 02 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

Khi tính mức hưởng BHXH 1 lần trong trường hợp thời gian đóng BHXH có tháng lẻ thì từ 01 tháng – 06 tháng được tính là nửa năm, từ 07 tháng – 11 tháng được tính là một năm.

Nghỉ ngang có được rút BHXH 1 lần không?

Căn cứ quy định nêu trên thì có thể thấy trường hợp người lao động tham gia BHXH bắt buộc sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng BHXH thì được rút BHXH 1 lần khi có yêu cầu, không phân biệt nghỉ việc đúng pháp luật hay trái pháp luật.

Đóng BHXH bao lâu thì được rút 1 lần

Căn cứ quy định nên trên thì người lao động được rút BHXH 1 lần khi đóng BHXH dưới 20 năm và đã nghỉ việc 1 năm mà không tiếp tục đóng BHXH.

Nếu đã đến tuổi nghỉ hưu thì người lao động được rút BHXH 1 lần nếu không đủ điều kiện hưởng lương hưu và không tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện.

Bên cạnh đó, người lao động còn được rút BHXH 1 lần trong trường hợp ra nước ngoài định cư hoặc mắc bệnh nguy hiểm đến tính mạng theo quy định,…