Những trường hợp nào bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước trước 1/7/2024 để tránh bị phạt tiền?

11:43, Thứ tư 24/04/2024

( PHUNUTODAY ) - Luật Căn cước có hiệu lực từ ngày 1/7/2024, có những người bắt buộc phải đổi sang thẻ căn cước sau thời điểm này.

Từ 1/7/2024, Luật Căn cước có hiệu lực, thẻ Căn cước công dân sẽ đổi tên thành thẻ Căn cước. Điều này đồng nghĩa, từ 1/7/2024 có thể sẽ có 4 loại giấy tờ tùy thân cùng có hiệu lực sử dụng, gồm: CMND, thẻ CCCD mã vạch, thẻ CCCD gắn chip và thẻ Căn cước.

Riêng với CMND, luật quy định có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Riêng với CMND, luật quy định có giá trị sử dụng đến hết ngày 31/12/2024.

Các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024

Ngày 27/11/2023, Quốc hội đã thông qua dự án Luật Căn cước (có hiệu lực kể từ 1/7/2024). Với việc đổi tên gọi từ Luật Căn cước công dân sang luật Căn cước, thẻ Căn cước công dân cũng sẽ có tên gọi mới là Thẻ căn cước. Căn cứ Điều 24 Luật Căn cước, các trường hợp phải đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024 gồm:

Trường hợp đổi thẻ Căn cước từ 1/7/2024

- Khi đến độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước: Khi công dân đủ 14 tuổi, đủ 25 tuổi, đủ 40 tuổi và đủ 60 tuổi.

- Khi thay đổi các thông tin về: Họ, chữ đệm, tên khai sinh và ngày tháng năm sinh.

- Khi thay đổi nhân dạng hoặc xác định lại giới tính hoặc chuyển đổi giới tính.

- Khi thông tin trên thẻ Căn cước có sai sót.

- Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh.

- Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.

- Khi công dân sở hữu thẻ Căn cước/Căn cước công dân (CCCD) có yêu cầu.

Trường hợp nếu công dân được cấp, cấp đổi, cấp lại trong thời hạn 2 năm trước các độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước ở trên (tức đủ 23 tuổi, đủ 38 tuổi và đủ 58 tuổi) thì vẫn có giá trị sử dụng đến độ tuổi đổi thẻ tiếp theo.

Trường hợp phải cấp lại thẻ Căn cước dù chưa đến độ tuổi phải đổi thẻ Căn cước

- Thẻ Căn cước bị mất hoặc bị hư hỏng đến mức không thể sử dụng được.

- Khi công dân Việt Nam được trở lại quốc tịch Việt Nam.

Như vậy, so với quy định cũ, Luật Căn cước đã bổ sung thêm nhiều trường hợp phải đổi lại, cấp lại thẻ Căn cước gồm:

- Khi công dân đủ 14 tuổi thì phải đi làm thủ tục cấp thẻ Căn cước

- Khi công dân chuyển đổi giới tính

- Khi đơn vị địa giới hành chính, tên đơn vị hành chính bị cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh

- Khi số định danh cá nhân được xác lập lại.

Đổi thẻ CCCD theo quy định từ 1/7/2024

Đổi thẻ CCCD theo quy định từ 1/7/2024

Không đi đổi sang thẻ Căn cước từ 1/7/2024 công dân sẽ bị phạt bao nhiêu tiền?

Theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều 10 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, nếu công dân không đi đổi sang thẻ Căn cước trong trường hợp phải đổi lại, cấp lại sẽ bị phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 300.000 - 500.000 đồng.

Do đó, để không bị phạt thì khi thuộc trường hợp phải đổi thì công dân cần đi thực hiện ngay thủ tục cấp đổi thẻ Căn cước theo quy định tại Điều 25 Luật Căn cước mới nhất.

Theo:  giaitri.thoibaovhnt.com.vn copy link
Tác giả: Mộc