Tài khoản định danh điện tử sẽ bị khóa trong những trường hợp nào?

( PHUNUTODAY ) - Tài khoản định danh mức độ 2 của công dân chứa đựng nhiều thông tin quan trọng. Vậy trong những trường hợp nào, tài khoản sẽ bị khoá và mở lại bằng cách nào?

Hiện nay, hầu hết người dân đã có tài khoản định danh điện tử và chỉ được đăng nhập trên một thiết bị duy nhất tại một thời điểm nên không thể sử dụng tài khoản định danh điện tử trên nhiều thiết bị khác nhau cùng thời điểm. Đặc biệt, tài khoản định danh ở mức độ 2 chứa đựng rất nhiều thông tin xác thực quan trọng của người dân. Tuy các dữ liệu về định danh điện tử không lưu trữ trên thiết bị di động đã cài đặt ứng dụng VNeID của công dân nhưng vẫn có thể tồn tại trường hợp công dân bị lộ thông tin và đánh cắp tài khoản.

Trong những trường hợp như vậy, công dân có thể thực hiện khoá tài khoản định danh điện tử để bảo vệ thông tin. Vậy, quy trình và cách thức khoá tài khoản định danh được thực hiện như thế nào?

Tài khoản định danh điện tử sẽ khóa trong những trường hợp nào?

Căn cứ theo khoản 1 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử

1. Khóa tài khoản định danh điện tử của công dân

a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động ghi nhận và khóa tài khoản định danh điện tử trong trường hợp chủ thể danh tính điện tử yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử của mình;

- Chủ thể danh tính điện tử vi phạm điều khoản sử dụng ứng dụng VNelD;

- Chủ thể danh tính điện tử bị thu hồi thẻ Căn cước công dân;

- Chủ thể danh tính điện tử chết.

Việc ghi nhận được thực hiện thông qua việc chủ thể danh tính điện tử khai báo trên ứng dụng VNelD hoặc việc cập nhật thông tin danh tính điện tử vào hệ thống định danh và xác thực điện tử quy định tại Điều 10 Nghị định này.

b) Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc khóa tài khoản đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Hình thức khoá tài khoản định danh điện tử ra sao?

Về hình thức yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử được quy định tại khoản 5 Điều 19, Nghị định 59/2022/NĐ-CP như sau:

a) Chủ thể danh tính điện tử thực hiện theo các bước hướng dẫn trên ứng dụng VNelD để yêu cầu khóa tài khoản định danh điện tử;

b) Chủ thể danh tính điện tử liên hệ với tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử;

c) Chủ thể danh tính điện tử đến cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử.

Mở khóa tài khoản định danh điện tử như thế nào?

Sau khi giải quyết xong các vấn đề liên quan, thì việc mở lại tài khoản định danh điện tử của người dân được thực hiện như thế nào?

Căn cứ theo khoản 4 Điều 19 Nghị định 59/2022/NĐ-CP quy định như sau:

Khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử

4. Mở khóa tài khoản định danh điện tử

a) Hệ thống định danh và xác thực điện tử tự động mở khóa ngay tài khoản định danh điện tử khi các căn cứ khóa tự động tài khoản định danh điện tử đã hết;

b) Cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan chức năng có thẩm quyền hoặc bên sử dụng dịch vụ có yêu cầu mở khóa tài khoản định danh điện tử thì gửi đề nghị mở khóa tài khoản tới cơ quan Công an để xem xét, giải quyết.

c) Trong thời hạn 02 ngày làm việc, thủ trưởng cơ quan Công an nơi tiếp nhận đề nghị mở khóa tài khoản định danh điện tử phê duyệt việc mở khóa tài khoản đối với trường hợp quy định tại điểm b khoản 2 Điều này và thông báo tới cơ quan, tổ chức đề nghị mở khóa tài khoản và chủ thể danh tính điện tử. Trường hợp từ chối mở khóa tài khoản thì có văn bản trả lời nêu rõ lý do.

Vì tính năng khoá tài khoản định danh điện tử của người dân chỉ được thực hiện ở mức độ 2, chính vì vậy, khi muốn mở lại tài khoản, người dân có thể thực hiện theo 2 hình thức sau:

- Chủ thể danh tính điện tử liên hệ với tổng đài tiếp nhận và giải quyết các yêu cầu về định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử;

- Chủ thể danh tính điện tử đến cơ quan quản lý định danh và xác thực điện tử, cung cấp thông tin xác thực chủ tài khoản định danh điện tử để yêu cầu khóa, mở khóa tài khoản định danh điện tử.