Tăng lương cơ sở lên 1.800.000 đồng/tháng tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức là bao nhiêu? Cách tính chính xác nhất

13:36, Thứ bảy 22/10/2022

( PHUNUTODAY ) - Hiện nay, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Vậy tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức là bao nhiêu?

Thời điểm sẽ tăng mức lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức Theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018, ban đầu việc cải cách tiền lương cán bộ, công chức, viên chức dự kiến áp dụng từ năm 2021. Tuy nhiên, do ảnh hưởng Covid-19 nên Trung ương đã quyết định lùi cải cách tiền lương với công chức đến thời điểm thích hợp. Hiện nay, mức lương cơ sở đang được thực hiện theo Nghị định 38/2019/NĐ-CP, áp dụng từ ngày 01/7/2020 là 1.490.000 đồng.

Ngày 20/10/2022, Chính phủ trình Quốc hội khóa XV xem xét, quyết định phương án điều chỉnh tiền lương. Theo đó, nội dung như sau: Chính phủ đã trình việc dự kiến sẽ tăng lương cơ sở cho cán bộ, công chức, viên chức khu vực công từ 1.490.000 đồng lên thành khoảng 1,800.000 đồng /tháng (tăng khoảng 20,8%), thời gian dự kiến thực hiện là từ ngày 01/7/2023. Đồng thời, nâng mức phụ cấp với một số ngành nghề, lĩnh vực cho phù hợp.

Như vậy, nếu đề xuất tăng lương cơ sở tại Hội nghị Trung ương VI được thông qua thì từ ngày 01/7/2023, mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức khu vực công sẽ là 1,800.000 đồng/tháng.

Tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ là bao nhiêu khi mức lương cơ sở tăng lên 1.800.000 đồng/tháng.

Hiện nay, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện theo quy định tại Nghị định 38/2019/NĐ-CP. Theo Điều 3 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định như sau:

Mức lương cơ sở

1. Mức lương cơ sở dùng làm căn cứ:

a) Tính mức lương trong các bảng lương, mức phụ cấp và thực hiện các chế độ khác theo quy định của pháp luật đối với các đối tượng quy định tại Điều 2 Nghị định này;

b) Tính mức hoạt động phí, sinh hoạt phí theo quy định của pháp luật;

c) Tính các khoản trích và các chế độ được hưởng theo mức lương cơ sở.

2. Từ ngày 01 tháng 7 năm 2019, mức lương cơ sở là 1.490.000 đồng/tháng.

tang-luong-len1 8 tr -cong-chuc-vien-cuc-duoc-ba0-nhieu-luong_1

3. Chính phủ trình Quốc hội xem xét điều chỉnh mức lương cơ sở phù hợp khả năng ngân sách nhà nước, chỉ số giá tiêu dùng và tốc độ tăng trưởng kinh tế của đất nước.

Theo đó, chúng ta có thể hiểu rằng, tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ được xác định dựa trên mức lương cơ sở và hệ số lương mà cán bộ, công chức, viên chức đó đang được hưởng.

Với việc dự kiến tăng mức lương cơ sở từ 1.490.000 đồng lên thành 1.800.000 đồng thì tiền lương của cán bộ, công chức, viên chức sẽ có những thay đổi như sau:

- Trường hợp công chức loại A3, nhóm A3.1 đang hưởng hệ số lượng bậc 1:

+ Theo mức lương cơ sở hiện nay thì tiền lương của công chức loại A3, nhóm A3.1 đang hưởng hệ số lượng bậc 1 sẽ là:

1.490.000 x 6.2 = 9.238.000 đồng/tháng

+ Theo mức lương cơ sở dự kiến áp dụng từ ngày 01/7/2023 sẽ là:

1.800.000 đồng x 6.2 = 11.160.000 đồng/tháng

Như vậy, nếu áp dụng mức lương cơ sở dự kiến từ ngày 01/7/2023 thì tiền lương của công chức loại A3, nhóm A3.1 đang hưởng hệ số lượng bậc 1 sẽ tăng thêm 1.922.000 đồng/tháng.

tang-luong-len1 8 tr -cong-chuc-vien-cuc-duoc-ba0-nhieu-luong_2

- Tương tự, đối với mỗi loại công chức khác như loại A2, A1, B,... thì sẽ căn cứ vào nhóm công chức, hệ số lương để xác định tiền lương của công chức đó khi mức lương cơ sở tăng theo cách tính như trên.

Những đối tượng được tăng lương khi tăng lương cơ sở Căn cứ vào Điều 2 Nghị định 38/2019/NĐ-CP quy định về đối tượng áp dụng mức lương cơ sở như sau:

- Cán bộ, công chức từ trung ương đến cấp huyện quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

- Cán bộ, công chức cấp xã quy định tại khoản 3 Điều 4 Luật cán bộ, công chức năm 2008.

- Viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Luật viên chức năm 2010.

8-ngành-nghe-de-that-nghiep-nhat-trong-10-nam-toi_5

- Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động xếp lương theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang, gồm: Người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong các cơ quan, đơn vị của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội quy định tại

+ Nghị định số 68/2000/NĐ-CP ngày 17 tháng 11 năm 2000 của Chính phủ về thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp

+ Nghị định số 161/2018/NĐ-CP ngày 29 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức, viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

- Người làm việc trong chỉ tiêu biên chế trong các hội được ngân sách nhà nước hỗ trợ kinh phí hoạt động quy định tại Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.

- Sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sĩ quan, binh sĩ và công nhân, viên chức quốc phòng, lao động hợp đồng thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam.

- Sĩ quan, hạ sĩ quan hưởng lương, hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ, công nhân công an và lao động hợp đồng thuộc Công an nhân dân.

- Người làm việc trong tổ chức cơ yếu.

- Người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn và tổ dân phố.

Theo:  xevathethao.vn copy link
Tác giả: Vũ Thêm