Trường hợp nào nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu

( PHUNUTODAY ) - Cơ quan Bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc điều kiện được nghỉ hưu trước tuổi không bị trừ tỉ lệ hưởng lương hưu.

Bạn đọc Thanh Bình hỏi: Tôi sinh năm 1967, nam giới, là công nhân viên Nhà nước và đã đóng bảo hiểm xã hội 28 năm 1 tháng. Năm 2013, tôi bị tai nạn giao thông nghiêm trọng. Nay do sức khỏe yếu, nên ra Hội đồng Giám định y khoa tỉnh xác định tỷ lệ phần trăm sức khỏe suy giảm 91%. Vậy, mức xác định phần trăm lương hưu của tôi sẽ như thế nào?

Cơ quan Bảo hiểm xã hội cho hay, tại Khoản 1, Điều 54 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 quy định về điều kiện hưởng lương hưu đối với người lao động, trong đó có quy định các trường hợp đủ điều kiện về tuổi đời.

Tại Điểm b, Khoản 1 Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội quy định điều kiện được hưởng lương hưu với mức hưởng thấp hơn so với người đủ điều kiện quy định tại Điểm a và Điểm b, Khoản 1 Điều 54 nêu trên đối với trường hợp khi nghỉ việc có đủ 20 năm đóng Bảo hiểm xã hội trở lên mà lao động nam đủ 50 tuổi, nữ đủ 45 tuổi và bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên. Độ tuổi này đã được Bộ luật Lao động năm 2019 điều chỉnh tăng lên theo lộ trình.

Về tính tỷ lệ % hưởng hưởng lương hưu đối với người lao động nghỉ hưu theo quy định tại Điều 55 nêu trên được quy định tại Khoản 3, Điều 56 Luật Bảo hiểm xã hội năm 2014 với nội dung: “…cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi quy định thì giảm 2%.

Trường hợp tuổi nghỉ hưu có thời gian lẻ đến đủ 6 tháng thì mức giảm là 1%, từ trên 6 tháng thì không giảm tỷ lệ phần trăm do nghỉ hưu trước tuổi”.

Trường hợp của ông sinh năm 1967, có 28 năm 1 tháng đóng bảo hiểm xã hội, được Hội đồng Giám định y khoa kết luận bị suy giảm khả năng lao động 91%, thì ông đủ điều kiện nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 55 Luật Bảo hiểm xã hội - nhưng sẽ bị trừ tỷ lệ hưởng lương hưu do nghỉ hưu trước tuổi theo quy định tại Khoản 3, Điều 56 Luật BHXH.

Tuy nhiên, do thông tin ông cung cấp chưa thể hiện về ngày tháng sinh, địa danh nơi làm việc, chức danh nghề, thời điểm nghỉ hưu… nên chưa đủ căn cứ để trả lời cụ thể về tỷ lệ lương hưu ông được hưởng.

Để được biết thông tin đầy đủ và chi tiết, đề nghị ông liên hệ đến cơ quan bảo hiểm xã hội tại địa phương để được trả lời cụ thể.